Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Bezpłatny odbiór eternitu z nieruchomości

Bezpłatny odbiór eternitu z nieruchomości

Chcesz pozbyć się eternitu? Złóż wniosek do gminy.

Gmina Miasto Podkowa Leśna zachęca mieszkańców, by występowali o bezpłatny odbiór azbestu (eternitu) ze swoich nieruchomości.

Właściciele zabudowanych prywatnych nieruchomości z terenu Podkowy Leśnej mogą ubiegać się o bezgotówkowe sfinansowanie w/w działań. W ramach akcji Miasto Podkowa Leśna zapewnia bezpłatny odbiór i utylizację odpowiednio zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez firmę z odpowiednimi zezwoleniami – wyłonioną w wyniku zapytania ofertowego.

Koszty zdjęcia z dachu i zabezpieczenia tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują.

Termin składania wniosków: 30.06.2022 r. 

Wniosek do pobrania tutaj (wniosek otwiera się w nowej karcie)

Sprawdź również

Śmieciowy problem

Od pewnego czasu Urząd Miasta boryka się z problemem nielegalnego podrzucania śmieci pod budynek należący …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content