Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko – Aktualności

Środowisko – Aktualności

PSZOK w Nadarzynie otwarty

Od 1 kwietnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nadarzynie funkcjonuje w dotychczasowych godzinach pracy. W związku z pandemią, warunkiem oddania na PSZOK zgodnych z regulaminem odpadów, jest posiadanie rękawiczek i w miarę możliwości maseczki ochronnej. Na placu może, oprócz pracownika PU Hetman, przebywać tylko 1 osoba i 1 samochód. Należy …

Czytaj więcej »

Odpady podczas epidemii

Tak jak każdy segment rynku, tak samo branża komunalna podczas stanu epidemii zmaga się z wieloma trudnościami, między innymi brakami kadrowymi. Obecnie odbiór odpadów odbywa się bez zmian, prosimy jednak o rozsądne „zarządzanie” odpadami w domach. Musimy liczyć się z tym, że stan epidemii może wymóc kolejne ograniczenia, w tym …

Czytaj więcej »

Zakaz korzystania z obiektów rekreacyjnych w Lesie Młochowskim

W związku z panującą pandemią Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów z dniem 23 marca 2020, w trosce o zdrowie osób odwiedzających tereny leśne, wprowadza zakaz korzystania z następujących obiektów znajdujących się na terenie lasów administrowanych przez Nadleśnictwo Chojnów: parkingów, placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, wiat, wieży widokowej innych obiektów turystyczno–rekreacyjnych. Zakaz …

Czytaj więcej »

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 18.03.2020 r. w sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady komunalne. Zgodnie z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna oznacza …

Czytaj więcej »

Las Młochowski

W związku z licznymi sygnałami, które wpływają do Urzędu Miasta od zaniepokojonych mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, związanych z wycinkami prowadzonymi na terenie Lasu Młochowskiego, urząd zwrócił się do Nadleśnictwa Chojnów o udzielenie odpowiedzi na pytania. Czy prace gospodarcze wykonywane na terenie Lasu Młochowskiego mieszczą się w założeniach Planu Urządzenia Lasu …

Czytaj więcej »

PSZOK w Nadarzynie nieczynny

Z powodu bezpieczeństwa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Turystyczna 38 w Nadarzynie będzie nieczynny do końca marca. pismo w sprawie zamknięcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nadarzynie

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

Szanowni Państwo, W związku z koronawirusem, inwentaryzacja w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” została tymczasowo wstrzymana. W chwili wznowienia inwentaryzacji, na stronie urzędu pojawi się odpowiednia informacja.

Czytaj więcej »

Pojemnik na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Pojemnik na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który znajdował się przed budynkiem Urzędu Miasta został przeniesiony na tyły budynku przy ul. Kościelnej od strony placu zabaw. Prosimy o niepozostawianie odpadów przed budynkiem Urzędu. Do specjalnie zaprojektowanego pojemnika można dostarczać w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób, odpady elektroniczne małego formatu …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza

Realizując obowiązek opracowania programu ochrony powietrza wynikający z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16, ale przede wszystkim w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd …

Czytaj więcej »

Szkolenie dla przedsiębiorców

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z Delegaturą w Żyrardowie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe szkolenie dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – …

Czytaj więcej »
 
 

Privacy Preference Center

MENU

Podkowa Leśna