Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko – Aktualności

Środowisko – Aktualności

Dziki w Mieście

Zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie stanowią dobro ogólnonarodowe i są własnością Skarbu Państwa. Zasady odpowiedzialności za szkody powodowane przez zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym (szkody łowieckie) uregulowane zostały w art. 46 – 50 Prawa łowieckiego. …

Czytaj więcej »

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej przez miasto Podkowa Leśna

Zgodnie z art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej. Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są: 1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie …

Czytaj więcej »

Nowe nasadzenia i ogrody deszczowe w Podkowie Leśnej

W ramach zadania pn. „Nowa zieleń w Podkowie Leśnej” w mieście powstały ogrody deszczowe oraz zagospodarowano kolejne pasy zieleni przyulicznej. Przedsięwzięcie zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021”. Pierwsze w Podkowie Leśnej ogrody deszczowe powstały przy ulicy Sienkiewicza …

Czytaj więcej »

Bezpłatny odbiór eternitu z nieruchomości

Chcesz pozbyć się eternitu? Złóż wniosek do gminy. Gmina Miasto Podkowa Leśna zachęca mieszkańców, by występowali o bezpłatny odbiór azbestu (eternitu) ze swoich nieruchomości. Właściciele zabudowanych prywatnych nieruchomości z terenu Podkowy Leśnej mogą ubiegać się o bezgotówkowe sfinansowanie w/w działań. W ramach akcji Miasto Podkowa Leśna zapewnia bezpłatny odbiór i utylizację odpowiednio …

Czytaj więcej »

ARiMR przypomina – wypalanie traw jest karalne

Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów, każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Są one szkodliwe dla środowiska i stanowią ogromne zagrożenie dla życia. Tegoroczna aura, niezwykle sucha, szczególnie sprzyja powstawaniu czy rozprzestrzenianiu się pożarów.  W tym roku …

Czytaj więcej »

Podkowa Leśna dla klimatu

Miasto Podkowa Leśna weźmie udział w akcji Godzina dla Ziemi – „Razem dla planety” zorganizowanej przez Międzynarodową Organizację WWF. W jej ramach w najbliższą sobotę 26 marca br. o godzinie 20.30 w mieście symbolicznie zgasną światła pokazując jak ważna jest nasza planeta. Godzina dla Ziemi to inicjatywa polegająca na wyłączeniu …

Czytaj więcej »

Wiosenne porządki w ogrodzie

Zbliża się wiosna a wraz z nią konieczne prace ogrodowe. Prac w tym czasie jest bardzo wiele: sprzątanie, przycinanie, wysiewanie, nawożenie… Z uwagi na nieprzewidywalną pogodę wiosenną, należy śledzić prognozy i sprawdzać, kiedy mogą wystąpić przymrozki. Wraz z odejściem mrozów, usuwamy zimowe okrycia drzew i krzewów oraz bylin. Jednak miejmy …

Czytaj więcej »

Zasady segregacji odpadów w języku ukraińskim. Правила сегрегації відходів українською мовою.

Wszyscy uchodźcy przybywający do Polski zyskują pomoc i wsparcie. Jednak dla wielu cudzoziemców na początku niektóre reguły obowiązujące w naszym kraju wydają się nowe i trudne. Tak właśnie jest np. z segregacją odpadów komunalnych, która dla naszych gości może stanowić nie lada wyzwanie. Firma Abrys przygotowała ulotkę w języku ukraińskim, …

Czytaj więcej »

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22.03.2022 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r. poz. 845) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesłał …

Czytaj więcej »

Szczepienie wolnożyjących lisów

Na terenie województwa mazowieckiego od 1 do 13 kwietnia br. planowana jest akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie wolnożyjących lisów. Komunikat ogłosił Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłosił planowaną akcje szczepienia wolnożyjących lisów na …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content