Ważne:

Drzewa

———————————–Pomniki przyrody:

Nr 142
Nr 143
Nr 151

Dąb Szypułkowy

(Quercus robur)

Dąb Szypułkowy

(Quercus robur)

Dąb Szypułkowy

(Quercus robur)

nr_143_mini

nr_151_mini

Data utworzenia:

1957-12-24

Data utworzenia:

1957-12-24

Data utworzenia:

1960-11-26

więcej informacjiwięcej informacjiwięcej informacji
Nr 173/506
Nr 156
Nr 225

Dąb Szypułkowy

(Quercus robur)

2 lipy drobnolistne

(Tilia Cordata)

Dąb Szypułkowy

(Quercus robur)

nr_SZABLON_mini

nr_156_mini

nr_225_mini

Data utworzenia:

1965-10-27

Data utworzenia:

1966-11-26

Data utworzenia:

1973-08-01

więcej informacjiwięcej informacjiwięcej informacji
Nr 506/173
Nr 560
Nr 713

Dąb Szypułkowy

(Quercus robur)

Lipa drobnolistna

(Tilia Cordata)

5 sosen pospolitych

(Pilnus Silvestria)

nr_SZABLON_mini

nr_560_mini

nr_713_mini

Data utworzenia:

1977-06-14

Data utworzenia:

1977-11-21

Data utworzenia:

1979-01-08

więcej informacjiwięcej informacjiwięcej informacji
Nr 1037
Nr 1054
Nr 1155

Dąb Szypułkowy

(Quercus robur)

Brzoza Brodawkowata

(Betula pendula Roth)

Buk Pospolity

(odmiana purpurowa)

nr_SZABLON_mini

nr_1054_mini

nr_1155_mini

Data utworzenia:

1985-09-12

Data utworzenia:

1985-12-30

Data utworzenia:

1990-12-27

więcej informacjiwięcej informacjiwięcej informacji
Nr 1156Nr 1157
Nr 1158

Lipa drobnolistna

(Tilia Cordata)

Lipa drobnolistna

(Tilia Cordata)

Lipa drobnolistna

(Tilia Cordata)

nr_1156_mini

nr_1157_mini

nr_1158_mini

Data utworzenia:

1990-12-27

Data utworzenia:

1990-12-27

Data utworzenia:

1990-12-27

więcej informacjiwięcej informacjiwięcej informacji
Nr 1159
Nr 1160
Nr 1161

Dąb Szypułkowy

(Quercus robur)

Dąb Szypułkowy

(Quercus robur)

Brzoza Brodawkowata

(Betula pendula Roth)

nr_1159_mini

nr_1160_mini

nr_SZABLON_mini

Data utworzenia:

1990-12-27

Data utworzenia:

1990-12-27

Data utworzenia:

1990-12-27

więcej informacjiwięcej informacjiwięcej informacji
Nr 1206
Nr 1276
Nr 507

Buk Pospolity

(odmiana purpurowa)

Dąb Szypułkowy

(Quercus robur)

Dąb Szypułkowy

(Quercus robur)

nr_1206_mini

nr_SZABLON_mini

nr_507_mini

Data utworzenia:

1993-01-14

Data utworzenia:

1994-08-11

Data utworzenia:

1997-06-14

więcej informacjiwięcej informacjiwięcej informacji
Nr 1207

Buk Pospolity

(odmiana purpurowa)

nr_1207_mini

Data utworzenia:

1999-01-14

więcej informacji

————————————————————————————————————————-

 

Sprawdź również

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 18.03.2020 r. w sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się …

 
 

MENU

Podkowa Leśna