Ważne:
Strona Główna / Środowisko (strona 7)

Środowisko

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PODKOWA LEŚNA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST (ETERNIT)

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ww. produkty powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku. Koszty zabezpieczenia i przekazywania do utylizacji tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują. Miasto Podkowa Leśna chcąc wyjść naprzeciw swoim …

Czytaj więcej »

Informacja z sanepidu

Szanowni  Państwo,Mieszkańcy Miasta Podkowa Leśna W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym 15.05.2019 r.  Informacji z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, Zalecamy spożywać wodę z kranu, po uprzednim przegotowaniu. Poinformujemy Państwa o stanie jakości wody, po uzyskaniu pełnych wyników badań.

Czytaj więcej »

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Szanowni Państwo, podczas VII Podkowiańskiej Dychy w Miasteczku Biegowym w Parku Miejskim, w namiocie CRR zostanie wystawiony pojemnik, do którego mieszkańcy Podkowy Leśnej będą mogli wyrzucić zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz baterie. 26 maja w godz. 9.00-14.00. Projekt jest realizowany w ramach kampanii edukacyjnej przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe we współpracy …

Czytaj więcej »

DOFINANSOWANIE DLA PODKOWY LEŚNEJ

Miasto Podkowa Leśna  otrzymało dotację na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych oraz na elementy termomodernizacji.  Wysokość dofinansowania wynosi 422.000 zł przy wartości projektu 715.078 zł.Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej – redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Projekt polega na …

Czytaj więcej »

ZMIANY KLIMATU – spotkanie II

„Co o zmianach klimatu powinien wiedzieć mieszkaniec Podkowy Leśnej” – 11 maja odbyło się drugie spotkanie w ramach cyklu „Zmiany klimatu – nasz wspólny problem” – Dr Witold Lenart z Uniwersyteckiego Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW w Warszawie opowiadał o zagrożeniach i o tym, co możemy …

Czytaj więcej »

Konieczne oznakowanie nieruchomości

W związku ze zmianami kierowców w firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Miasta Podkowa Leśna, konieczne jest oznakowanie nieruchomości. Z nieruchomości nieoznakowanych odpady nie będą odbierane. Jednocześnie przypominamy o obowiązkach wynikających z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne: ust. 1. Właściciele nieruchomości …

Czytaj więcej »

KONTROLE JAKOŚCI POWIETRZA

KONTROLE JAKOŚCI POWIETRZA Kontrole domów zgłoszonych przez mieszkańców W okresie zimowym Urząd Miasta Podkowa Leśna przeprowadził kilkanaście kontroli zgłoszonych przez mieszkańców budynków, co do których istniało podejrzenie spalania odpadów. W żadnym z kontrolowanych domów nie ujawniono spalania śmieci. Transektowy pomiar jakości powietrza W dniu 26 stycznia w godzinach 19 – …

Czytaj więcej »

UWAGA NA ZWIERZĘTA NA DRODZE!

Uwaga na zwierzęta na drodze! Wraz z rozpoczęciem wiosny, do życia budzi się fauna i flora. W ciągu całego roku zauważono dwa szczyty z najwyższą śmiertelnością zwierząt, tzw. wiosenny mający związek z okresem lęgowym ptaków oraz okresem rozrodczym wielu zwierząt. Następny szczyt przypada na jesień, kiedy zwierzęta z większą niż …

Czytaj więcej »

ZMIANY KLIMATU – NASZ WSPÓLNY PROBLEM

Na kolejne spotkanie z cyklu ZMIANY KLIMATU – NASZ WSPÓLNY PROBLEM zapraszamy 11 maja, o godz. 16.00. Dr Witold Lenart, ekspert z Uniwersyteckiego Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW w Warszawie, klimatolog i członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, opowie o tym „Co o zmianach klimatu powinien wiedzieć …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna