Ważne:
Strona Główna / Środowisko (strona 3)

Środowisko

Las Młochowski

W związku z licznymi sygnałami, które wpływają do Urzędu Miasta od zaniepokojonych mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, związanych z wycinkami prowadzonymi na terenie Lasu Młochowskiego, urząd zwrócił się do Nadleśnictwa Chojnów o udzielenie odpowiedzi na pytania. Czy prace gospodarcze wykonywane na terenie Lasu Młochowskiego mieszczą się w założeniach Planu Urządzenia Lasu …

Czytaj więcej »

PSZOK w Nadarzynie nieczynny

Z powodu bezpieczeństwa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Turystyczna 38 w Nadarzynie będzie nieczynny do końca marca. pismo w sprawie zamknięcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nadarzynie

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

Szanowni Państwo, W związku z koronawirusem, inwentaryzacja w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” została tymczasowo wstrzymana. W chwili wznowienia inwentaryzacji, na stronie urzędu pojawi się odpowiednia informacja.

Czytaj więcej »

Pojemnik na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Pojemnik na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który znajdował się przed budynkiem Urzędu Miasta został przeniesiony na tyły budynku przy ul. Kościelnej od strony placu zabaw. Prosimy o niepozostawianie odpadów przed budynkiem Urzędu. Do specjalnie zaprojektowanego pojemnika można dostarczać w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób, odpady elektroniczne małego formatu …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza

Realizując obowiązek opracowania programu ochrony powietrza wynikający z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16, ale przede wszystkim w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd …

Czytaj więcej »

Szkolenie dla przedsiębiorców

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z Delegaturą w Żyrardowie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe szkolenie dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – …

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Podkowie Leśnej

Rozpoczynamy inwentaryzację źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Podkowie Leśnej. Ankieterzy, studenci Politechniki Warszawskiej, którzy rozpoczną pracę w środę 19 lutego, będą odwiedzać mieszkańców oraz wypełniać ankietę w systemie ZONE (zgodnie z formularzami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju). Ankieterzy będą posiadać list rekomendacyjny od Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz pismo z …

Czytaj więcej »

Pierwszy warsztat nt. jakości powietrza w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

O znaczeniu monitoringu powietrza, jakości powietrza i smogu w Podkowie Leśnej rozmawiano podczas pierwszego spotkania warsztatowego zorganizowanego w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób. Gorąca dyskusja, która wywiązała się podczas spotkania, potwierdza wagę problemu i zaangażowanie mieszkańców w kwestię czystego powietrza …

Czytaj więcej »

MÓJ PRĄD – ruszył II nabór wniosków w programie NFOŚiGW

Od 13 stycznia br. osoby fizyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w programie „Mój prąd” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można starać się o dotacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna