Ważne:
Strona Główna / Środowisko (strona 20)

Środowisko

Godzina dla Ziemi WWF

godzina dla ziemi

W sobotę, 25 marca o godz. 20:30 wybije Godzina dla Ziemi WWF – akcja promująca ideę ochrony środowiska. Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie. W zeszłym roku wśród osób zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie znaleźli się mieszkańcy 178 państw …

Czytaj więcej »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PODKOWA LEŚNA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST (ETERNIT)

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ww. produkty powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku. Koszty zabezpieczenia i przekazywania do utylizacji tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują. Miasto Podkowa Leśna chcąc wyjść naprzeciw swoim …

Czytaj więcej »

Informacja dotycząca konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych

rowy

W związku z okresem wiosennych roztopów oraz możliwości wystąpienia obfitych opadów atmosferycznych, Urząd Miasta Podkowa Leśna przypomina, że do obowiązku właścicieli działek, na których znajdują się rowy melioracyjne, należy konserwacja oraz utrzymanie drożności przepustów na tych rowach (systematyczne czyszczenie kratek). Podstawa prawna art. 77 ustawy Prawo wodne z dnia 18 …

Czytaj więcej »

Czystsze powietrze

Kilka słów o zatruwaniu powietrza poprzez palenie odpadów!  Spalanie odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych,  jest główną przyczyną emisji trujących gazów i pyłów do atmosfery, które bardzo negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. Zanieczyszczenia te powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe oraz choroby …

Czytaj więcej »

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.: Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 …

Czytaj więcej »

Kot do adopcji -ZNALAZŁ DOM!

Do pilnej adopcji jest kot, który ma niewiele więcej niż pół roku, niekastrowany. Jest ufny i przyjazny. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (pok. 11), bądź pod nr. telefonu 22 759 21 21, osoba do kontaktu – Agnieszka Radziak.

Czytaj więcej »

Dyżur inkasenta w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

Szanowni Mieszkańcy! Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom i oczekiwaniom informujemy, że od 03.01.2017 r. wprowadzony zostaje codzienny, stały dyżur pana Sławomira Pasterskiego, który będzie przyjmował od Państwa odczyty wodomierzy. Dyżur odbywać się będzie w godzinach 11.00 – 13.00 w pokoju numer 11 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Wszystkie osoby, …

Czytaj więcej »

Nowe zasady odbioru odpadów zielonych

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 188/XXXII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. od 2 stycznia 2017 r. ODPADY ZIELONE (liście, trawa) oddawać będzie można w ilości: do 1 worka miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 30 września i od 1 do 31 grudnia oraz w ilości …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content