Ważne:
Strona Główna / Środowisko (strona 10)

Środowisko

Trwa okres lęgowy ptaków

Okres od dnia 1 marca do dnia 15 października jest powszechnie uznawany za okres lęgowy ptaków. Jest to czas, gdy ptaki dobierają się w pary, składają jaja, a następnie wychowują młode. Część z nich buduje gniazda na gałęziach, a inne zajmują dziuple w pniach drzew. W tym okresie, przed przystąpieniem …

Czytaj więcej »

Gromadzimy deszczówkę

Przy budynku Urzędu Miasta i budynkach użyteczności publicznej już wkrótce zostaną zamontowane zbiorniki na deszczówkę. Deszczownice o pojemności 360 l wyprodukowane są z bardzo trwałego tworzywa, zabezpieczającego przed dostępem zanieczyszczeń i rozwojem glonów. Woda do zbiorników będzie doprowadzana z rynien. Instalacje do gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej są coraz bardziej …

Czytaj więcej »

Bezpłatny odbiór azbestu

Informacja dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w sprawie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (eternit) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ww. produkty powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku. Koszty zabezpieczenia i przekazywania do utylizacji tych wyrobów ciążą na …

Czytaj więcej »

UWAGA! Zagrożenie pożarowe

W związku z obowiązującym najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego w lasach, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie, a także korzystania z przestrzeni publicznych i ogrodów. W obecnych warunkach, kiedy ściółka leśna jest bardzo sucha, nawet najmniejsze źródło ognia może spowodować groźny pożar. Apelujemy: Nie używaj otwartego ognia! >> …

Czytaj więcej »

Odpady wytwarzane w czasie występowania zakażeń koronawirusem – wytyczne

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) Informacje ogólne W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa …

Czytaj więcej »

PSZOK w Nadarzynie otwarty

Od 1 kwietnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nadarzynie funkcjonuje w dotychczasowych godzinach pracy. W związku z pandemią, warunkiem oddania na PSZOK zgodnych z regulaminem odpadów, jest posiadanie rękawiczek i w miarę możliwości maseczki ochronnej. Na placu może, oprócz pracownika PU Hetman, przebywać tylko 1 osoba i 1 samochód. Należy …

Czytaj więcej »

Odpady podczas epidemii

Tak jak każdy segment rynku, tak samo branża komunalna podczas stanu epidemii zmaga się z wieloma trudnościami, między innymi brakami kadrowymi. Obecnie odbiór odpadów odbywa się bez zmian, prosimy jednak o rozsądne „zarządzanie” odpadami w domach. Musimy liczyć się z tym, że stan epidemii może wymóc kolejne ograniczenia, w tym …

Czytaj więcej »

Zakaz korzystania z obiektów rekreacyjnych w Lesie Młochowskim

W związku z panującą pandemią Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów z dniem 23 marca 2020, w trosce o zdrowie osób odwiedzających tereny leśne, wprowadza zakaz korzystania z następujących obiektów znajdujących się na terenie lasów administrowanych przez Nadleśnictwo Chojnów: parkingów, placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, wiat, wieży widokowej innych obiektów turystyczno–rekreacyjnych. Zakaz …

Czytaj więcej »

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 18.03.2020 r. w sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady komunalne. Zgodnie z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna oznacza …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content