Ważne:
Strona Główna / Środowisko

Środowisko

Bezpłatna zbiórka trawy i liści

Informujemy, że w dniach 8 i 10.05.2021 r. (Rejon I) oraz w dniach 12 i 13.05.2021 r. (Rejon II) Urząd Miasta Podkowa Leśna organizuje bezpłatną zbiórkę trawy i liści. Zgłoszenia z dokładnym adresem odbioru odpadów i numerem telefonu, przyjmowane są w dniach 26-28.04.2021 r. mailowo pod adresem alicja.stefanowicz@podkowalesna.pl lub telefonicznie 22 …

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody w miejscowości Owczarnia i Żółwin

W związku z zawiadomieniem przekazanym przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., informujemy, że w dniach 20-22.04.2021 r. na terenie miejscowości Owczarnia i Żółwin mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia oraz braki wody. Powyższe niedogodności będą wynikać z prac prowadzonych przez powyższe przedsiębiorstwo. Miasto Podkowa Leśna nie ma wpływu …

Czytaj więcej »

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i …

Czytaj więcej »

Czy można chodzić z psem bez smyczy i kagańca?

Od soboty, 10 kwietnia 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych. Według nowych przepisów, za niezachowanie tzw. zwykłej lub nakazanej staranności przy utrzymaniu zwierzęcia, będzie groził mandat karny od 50 …

Czytaj więcej »

Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego

Na jesieni br. Sejmik Województwa przyjął Program Ochrony Powietrza (uchwała nr 115/20 z 8 września 2020 r.). Uchwała ta zawiera łącznie koło 1000 stron. Zawarto w niej szczegółowe opisy stanu jakości powietrza w województwie i wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu w 2018 r., diagnozę źródeł odpowiedzialnych za przekroczeń, niezbędnych …

Czytaj więcej »

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miasta Podkowa Leśna organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Zbiórka odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. od godz. 6.00. Zgłoszenia odbioru odpadów przyjmowane są w terminie od 6 do 9 kwietnia 2021 r. mailowo na adres: alicja.stefanowicz@podkowalesna.pl lub telefonicznie 22 759 21 21. W zgłoszeniu należy …

Czytaj więcej »

Ruszył drugi nabór w Programie „Moja woda”

W dniu 22 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugi nabór w Programie pn. „Moja Woda”. Dofinansowaniu podlegać będzie: zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie instalacji: 1) do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, …

Czytaj więcej »

Po sąsiedzku z wilkami – zasady

W ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilka Canis lupus. Gatunek ten zwiększa swoją liczebność i zasięg, natomiast człowiek zajmuje coraz to nowsze większe tereny (w tym tereny leśne), m.in. pod zabudowę. Takie działania mogą prowadzić do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, również na terenach, …

Czytaj więcej »

Konkurs fotograficzny „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską”

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez miasto stołeczne Warszawa i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych z m.st. Warszawy i gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w konkursie fotograficznym „Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską”. Nasz klimat się zmienia… Wzrasta …

Czytaj więcej »

Zbiórka elektrośmieci

Informujemy, że dn. 22.03.2021 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna. Odpady, po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Miasta, należy wystawić przed posesją w dniu odbioru do godz. 6:00 rano. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie 08.03-12.03.2021 r.mailowo: alicja.stefanowicz@podkowalesna.pl lub telefonicznie 22 759 21 21. …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content