Ważne:
Strona Główna / Środowisko

Środowisko

Uwaga! Komunikat dotyczący jakości wody

W związku z Decyzją nr W88.2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego z faktem ponownego stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych ilości mikroorganizmów w próbkach wody pobranych do badań w dniu 09.09.2019 r, – Miasto Podkowa Leśna zleciło wykonanie szczegółowych badań wody w całym ciągu technologicznym …

Czytaj więcej »

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2019

Na stacji WKD Podkowa Leśna Główna, osoby podróżujące kolejką, częstowane są gorącymi napojami w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Serdecznie zapraszamy! ETZT 2019 PODKOWA LEŚNA O EUROPEJSKIM TYGODNIU ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU

Czytaj więcej »

WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA

Komunikat nr 8.2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Podkowie Leśnej. Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 11.09.2019 r. PPIS w Grodzisku Mazowieckim stwierdza, że woda z wodociągu publicznego w Podkowie Leśnej w zakresie …

Czytaj więcej »

WODA tymczasowa zmiana źródła zasilania wodociągu

Komunikat: W związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm mikroorganizmów w próbce wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Podkowie Leśnej informujemy, że powyższa stacja została wyłączona z eksploatacji i prowadzone są działania konserwatorskie i naprawcze w celu zdiagnozowania przyczyny zanieczyszczeń. Aktualnie Miasto Podkowa Leśna oraz miejscowości sąsiednie zaopatrywane są poprzez zasilanie …

Czytaj więcej »

Wykaz firm

Wykaz firm odbierających odpady komunalne Zestawienie firm odbierających nieczystości ciekłe

Czytaj więcej »

Harmonogram odbioru odpadów

Rejon I – na północ od linii WKD (od strony Brwinowa) Rejon II – na południe od linii WKD (od strony Żółwina) Odbiór odpadów – przydatne informacje.

Czytaj więcej »

Deklaracje

Stan obowiązujący od 1 maja 2019 r.  Rada Miasta  na sesji 14 marca br. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami (analizami, wyliczeniami itd.) oraz dyskusji radni przyjęli, że zasadna będzie zmiana formy opłaty dotychczasowej liczonej od osoby na opłatę …

Czytaj więcej »

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW (PSZOK) Od 1 września 2019 roku działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, do którego mieszkańcy mogą oddawać odpady: wszystkie z wyjątkiem odpadów zmieszanych, biodegradowalnych (kuchennych), trawy i liści. Adres PSZOK: 05-830 Nadarzyn, naprzeciwko siedziby P.U. Hetman przy ul. Turystycznej 38 Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych prowadzony jest …

Czytaj więcej »

Aktualności

Nowe zasady odbioru odpadów od 1 września 2019 roku. Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Podkowy Leśnej od września 2019 r.: Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. Al. Krakowska 110/114 00-971 Warszawa REGON 016270951 NIP 522-25-30-190 tel.: 22 868 48 20  bok@puhetman.pl UWAGA: worki z logo firmy SIR-COM służą do …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna