Strona Główna / Środowisko

Środowisko

Dzieci piszą Listy dla Ziemi i proszą dorosłych, by byli po stronie natury

11 kwietnia rozpoczęła się ogólnopolska akcja – Listy dla Ziemi. Działanie stanowi element 9. edycji programu Po Stronie Natury, którego celem jest uwrażliwianie Polaków na kwestię dbania o środowisko naturalne dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. W czasie akcji, w całej Polsce dzieci i młodzież w napisanych przez siebie listach będą zachęcać …

Czytaj więcej »

Godzina dla Ziemi WWF

godzina dla ziemi

W sobotę, 25 marca o godz. 20:30 wybije Godzina dla Ziemi WWF – akcja promująca ideę ochrony środowiska. Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie. W zeszłym roku wśród osób zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie znaleźli się mieszkańcy 178 państw …

Czytaj więcej »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PODKOWA LEŚNA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST (ETERNIT)

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ww. produkty powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku. Koszty zabezpieczenia i przekazywania do utylizacji tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują. Miasto Podkowa Leśna chcąc wyjść naprzeciw swoim …

Czytaj więcej »

Informacja dotycząca konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych

rowy

W związku z okresem wiosennych roztopów oraz możliwości wystąpienia obfitych opadów atmosferycznych, Urząd Miasta Podkowa Leśna przypomina, że do obowiązku właścicieli działek, na których znajdują się rowy melioracyjne, należy konserwacja oraz utrzymanie drożności przepustów na tych rowach (systematyczne czyszczenie kratek). Podstawa prawna art. 77 ustawy Prawo wodne z dnia 18 …

Czytaj więcej »

Czystsze powietrze

Kilka słów o zatruwaniu powietrza poprzez palenie odpadów!  Spalanie odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych,  jest główną przyczyną emisji trujących gazów i pyłów do atmosfery, które bardzo negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. Zanieczyszczenia te powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe oraz choroby …

Czytaj więcej »

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.: Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016 …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna