Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Urząd Miasta / Dobiega końca remont Pałacyku Kasyna

Dobiega końca remont Pałacyku Kasyna


Widok od strony tarasu

Trwają drobne prace wykończeniowe, porządkowanie terenu wokół obiektu i zakładanie trawników. W najbliższym czasie zostanie zdemontowane tymczasowe ogrodzenie.

Przed przekazaniem do użytkowania trzeba jeszcze spełnić wszelkie wymogi wynikające z przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych i z prawa pracy. Prawo nie przewiduje żadnych odstępstw w przypadku obiektów zabytkowych, a jak łatwo zauważyć, normy budowlane w latach dwudziestych ubiegłego wieku były mniej rygorystyczne niż obecnie obowiązujące.

Prace przygotowawcze rozpoczęto w 2003 r. Wykonano wtedy ocenę stanu technicznego i inwentaryzację, opracowaną przez Pracownie Konserwacji Zabytków. Powstał także Raport o stanie miasta, który był niezbędny, by przygotować kolejne dokumenty takie jak Plan rozwoju lokalnego i Strategia rozwoju miasta, wymagane przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Hall z recepcją

W 2004 r. sporządzono dokumentację projektowo – techniczną (łącznie z projektami branżowymi), niezbędne kosztorysy, Studium wykonalności oraz pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

Z uwagi na to, iż obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, wszystkie prace projektowe opiniowane były przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kompletny wniosek o dotację, złożony we wrześniu 2004 r. został zaakceptowany i Zarząd Województwa Mazowieckiego w styczniu 2005 r. podjął decyzję o przyznaniu środków na jego realizację. Niestety, wskutek nieuzasadnionych protestów członków oddziału Ligi Ochrony Przyrody podpisanie umowy znacznie się opóźniło. W połowie lipca 2005 r. miasto podpisało ostateczną umowę z Wojewodą Mazowieckim na projekt „Rewitalizacja i adaptacja budynku Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich”. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji – firmę Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi. W końcu września rozpoczął się remont obiektu.

Hall z widokiem na windę dla niepełnosprawnych

Całkowity koszt inwestycji przewidziano na 2,5 mln zł, z tego 75% pokryto ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego a 15% ze środków miasta.

Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody do końca 2005 r. zrealizowano roboty zewnętrzne – uzbrojenie terenu, wykonanie przyłączy, rozprowadzenie instalacji oświetlenia zewnętrznego. Wykonawca przystąpił też do demontażu instalacji wewnętrznych. Później wzmocniono stare elementy konstrukcyjne (m.in. fundamenty budynku) i przystosowano obiekt do nowego układu funkcjonalno-przestrzennego (zbito tynki, wzmocniono ściany konstrukcyjne, wzniesiono ścianki działowe, dostosowano przejścia komunikacyjne itp.).

Sala integracyjna

Projekt rewitalizacji obiektu uwzględniał nie tylko zachowanie wszystkich elementów architektonicznych, ale też musiał spełniać wymagania wynikające z obecnie obowiązujących przepisów. Dlatego na przykład w hallu recepcyjnym znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

Urządzenia przeciwpożarowe w zabytkowych pomieszczeniach czy też kanały wentylacyjne w kuchni i kawiarni są wprawdzie niezbyt dekoracyjnym, ale niezbędnym elementem wyposażenia.

Z hallu recepcyjnego wejść można do małej sali konferencyjnej i do kawiarni. Położona na parterze sala konferencyjna jest „przestrzenią odzyskaną”. Przed remontem w tym miejscu znajdowały się niepełnowymiarowe pomieszczenia magazynowe – obecnie kubatura obiektu powiększyła się o dodatkową, widną i przestronną salę. Kuchnia i kawiarnia zostały już częściowo wyposażone, żeby umożliwić chociaż podstawową obsługę pierwszych imprez.

Kawiarnia

Podłogi pomieszczeń na parterze w większości wyłożone są terakotą, natomiast na piętrze eleganckim mozaikowym parkietem. Co prawda w dawnej sali balowej nie ma dziś luster, ale boczne gabinety i taras być może będą znów służyć towarzyskim spotkaniom.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a łazienki i zaplecze kuchenne zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi.

Zasadnicze pomieszczenia przeznaczone na kawiarnię i jej zaplecze znajdują się na parterze. Na piętrze będzie można korzystać z windy towarowej doraźnie dowożącej artykuły z kuchni.

Sala wielofunkcyjna (balowo-bankietowa)

W jednej z sal mieścić się będzie pracownia komputerowa. Są tu miejsca dla dwunastu stanowisk komputerowych.

Pałacyk i otaczający go park zarówno w intencji Ojców Miasta, jak i w zgodzie ze zrealizowanym projektem powinny stanowić całość służącą mieszkańcom miasta, być miejscem integracji i dawać impuls do rozwoju naszej społeczności.

 

Andrzej Kościelny
Burmistrz

Przestrzeń wystawowa
Widok z wieżyczki
Widok na zabytkową klatkę schodową
Wejście główne
Widok z od strony wejścia głównego

Sprawdź również

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2009

Tekst raportu z monitoringu realizacji Strategii w roku 2009 (format .pdf 307 KB)

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content