Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Urząd Miasta / Inwentaryzacje, analizy, schematy

Inwentaryzacje, analizy, schematy

Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA

PLANY – INWENTARYZACJE – ANALIZY – SCHEMATY


plany i mapy archiwalne
inwentaryzacje, analizy, schematy
1927 Plan Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – 1927

historia budowy miasta – w przygotowaniu

– założenie miasta – rys historyczny

plany i mapy historyczne

– szkic planu 1927

 

Plan Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 1927


plany miasta Układ przestrzenny miasta – plan ulic

uproszczony plan ulic i terenów zielonych

– rysunek planu ulic

 

Plan ulic


schematy Utwardzenia nawierzchni dróg 2006 – schemat

uproszczony schemat rozplanowania inwestycji

– schemat utwardzeń nawierzchni – czerwiec 2006

 

Utwardzenia nawierzchni - schemat

Budowa sieci wodociągowej 2006 – schemat

uproszczony schemat rozplanowania inwestycji

– schemat sieci wodociągowej – czerwiec 2006

 

Budowa sieci wodociągowej - schemat

Budowa sieci kanalizacyjnej 2006 – schemat

uproszczony schemat rozplanowania inwestycji

– schemat sieci kanalizacyjnej – czerwiec 2006

 

Budowa sieci kanalizacyjnej - schemat


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

plany zagospodarowania obowiązujące, uchwalone, projekty planów w toku procedury planistycznej


> strona główna

Sprawdź również

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2009

Tekst raportu z monitoringu realizacji Strategii w roku 2009 (format .pdf 307 KB)

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content