Samorząd – Urząd Miasta – Podkowa Leśna https://podkowalesna.pl Miasto-Ogród Tue, 30 Apr 2019 11:18:33 +0000 pl-PL hourly 1 KONFERENCJA UNII MIASTECZEK POLSKICH https://podkowalesna.pl/samorzad/samorzad-urzad-miasta/konferencja-unii-miasteczek-polskich/ Mon, 29 Apr 2019 09:24:15 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=39790 W piątek, 26 kwietnia, w Podkowie Leśnej odbyła się konferencja Unii Miasteczek Polskich z siedzibą w Kazimierzu Dolnym – działającego od 25 lat Ogólnopolskiego Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin, które jest reprezentantem społeczności małych miast. Podczas walnego zgromadzenia został wybrany nowy Zarząd, funkcję Prezesa powierzono Burmistrzowi Podkowy Leśnej Panu Arturowi Tusińskiemu. Gratulujemy! Konferencję zakończyła debata …

Artykuł KONFERENCJA UNII MIASTECZEK POLSKICH pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>

W piątek, 26 kwietnia, w Podkowie Leśnej odbyła się konferencja Unii Miasteczek Polskich z siedzibą w Kazimierzu Dolnym – działającego od 25 lat Ogólnopolskiego Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin, które jest reprezentantem społeczności małych miast. Podczas walnego zgromadzenia został wybrany nowy Zarząd, funkcję Prezesa powierzono Burmistrzowi Podkowy Leśnej Panu Arturowi Tusińskiemu. Gratulujemy!

Konferencję zakończyła debata na temat Sytuacji Oświaty w Samorządach Terytorialnych, szczególnie w zakresie finansowania zadań oświatowych.

Artykuł KONFERENCJA UNII MIASTECZEK POLSKICH pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
E-dowód https://podkowalesna.pl/aktualnosci/e-dowod/ Fri, 12 Apr 2019 08:48:13 +0000 http://podkowalesna.pl/?p=39596 Zmiany w dowodach osobistych od dnia 4 marca 2019. Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych od dnia 4 marca 2019 r. będą mieć warstwę elektroniczną. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Ponadto, dzięki …

Artykuł E-dowód pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Zmiany w dowodach osobistych od dnia 4 marca 2019.

Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych od dnia 4 marca 2019 r. będą mieć warstwę elektroniczną.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży.

Ponadto, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia między innymi:

  • logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty);
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

E-dowód zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). Numer ten jest potrzebny, jeśli planujemy skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Zamierzając używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze dowodu lub później
w dowolnym urzędzie gminy, należy ustalić kody PIN:

  • do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry);
  • do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód jest bezpłatna.

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną można składać:

  1. w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
  2. przez internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl).

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdują się na stronie www.edowod.gov.pl.

WAŻNE: Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

źródło: informacja prasowa MSWiA

Artykuł E-dowód pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju https://podkowalesna.pl/samorzad/samorzad-urzad-miasta/spr/ Sun, 07 Nov 2010 21:04:34 +0000 http://podkowalesna.pl/2010/11/07/spr/ Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014   Dokument *.doc (267 KB) Dokument *.pdf (417 KB)

Artykuł Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014

 

Artykuł Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2009 https://podkowalesna.pl/samorzad/samorzad-urzad-miasta/raport-5/ Thu, 04 Nov 2010 10:55:56 +0000 http://podkowalesna.pl/2010/11/04/raport-5/ Tekst raportu z monitoringu realizacji Strategii w roku 2009 (format .pdf 307 KB)

Artykuł Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2009 pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>

Artykuł Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2009 pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2008 https://podkowalesna.pl/samorzad/samorzad-urzad-miasta/raport-4/ Thu, 04 Nov 2010 10:55:35 +0000 http://podkowalesna.pl/2010/11/04/raport-4/

Artykuł Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2008 pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>

Artykuł Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2008 pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2007 https://podkowalesna.pl/samorzad/samorzad-urzad-miasta/raport-3/ Thu, 04 Nov 2010 10:55:16 +0000 http://podkowalesna.pl/2010/11/04/raport-3/ Tekst raportu z monitoringu realizacji Strategii w roku 2007 (format .pdf 4,26 MB)

Artykuł Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2007 pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>

Artykuł Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2007 pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2006 https://podkowalesna.pl/samorzad/samorzad-urzad-miasta/raport-2/ Thu, 04 Nov 2010 10:54:43 +0000 http://podkowalesna.pl/2010/11/04/raport-2/ Tekst raportu z monitoringu realizacji Strategii w roku 2006 (format .pdf 366 KB)

Artykuł Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2006 pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>

Artykuł Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2006 pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Inwentaryzacje, analizy, schematy https://podkowalesna.pl/samorzad/samorzad-urzad-miasta/inwentaryzacje/ Thu, 19 Nov 2009 09:04:13 +0000 http://podkowalesna.pl/2009/11/19/inwentaryzacje/ PODKOWA LEŚNA PLANY – INWENTARYZACJE – ANALIZY – SCHEMATY plany i mapy archiwalne inwentaryzacje, analizy, schematy 1927 Plan Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – 1927 historia budowy miasta – w przygotowaniu – założenie miasta – rys historyczny plany i mapy historyczne – szkic planu 1927   plany miasta Układ przestrzenny miasta – plan ulic uproszczony plan ulic …

Artykuł Inwentaryzacje, analizy, schematy pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>

Podkowa Leśna PODKOWA LEŚNA

PLANY – INWENTARYZACJE – ANALIZY – SCHEMATY


plany i mapy archiwalne
inwentaryzacje, analizy, schematy
1927 Plan Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – 1927

historia budowy miasta – w przygotowaniu

– założenie miasta – rys historyczny

plany i mapy historyczne

– szkic planu 1927

 

Plan Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 1927


plany miasta Układ przestrzenny miasta – plan ulic

uproszczony plan ulic i terenów zielonych

– rysunek planu ulic

 

Plan ulic


schematy Utwardzenia nawierzchni dróg 2006 – schemat

uproszczony schemat rozplanowania inwestycji

– schemat utwardzeń nawierzchni – czerwiec 2006

 

Utwardzenia nawierzchni - schemat

Budowa sieci wodociągowej 2006 – schemat

uproszczony schemat rozplanowania inwestycji

– schemat sieci wodociągowej – czerwiec 2006

 

Budowa sieci wodociągowej - schemat

Budowa sieci kanalizacyjnej 2006 – schemat

uproszczony schemat rozplanowania inwestycji

– schemat sieci kanalizacyjnej – czerwiec 2006

 

Budowa sieci kanalizacyjnej - schemat


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

plany zagospodarowania obowiązujące, uchwalone, projekty planów w toku procedury planistycznej


> strona główna

Artykuł Inwentaryzacje, analizy, schematy pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Projekty planów i plany uchwalone https://podkowalesna.pl/samorzad/samorzad-urzad-miasta/projekty/ Thu, 19 Nov 2009 08:16:27 +0000 http://podkowalesna.pl/2009/11/19/projekty/ Podkowa Leśna Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Uchwała Nr 84/XIX/2008 Załącznik 1a i 1b (Mapy) do Uchwały Nr 84/XIX/2008 (plik *.zip, pojemność 83 MB) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt IV SA/WA 1085/11 z dnia 10 stycznia 2012 r.) Studium Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – 2000 r. Studium uwarunkowań i …

Artykuł Projekty planów i plany uchwalone pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Herb Podkowy LeśnejPodkowa Leśna
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego


Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
Uchwała Nr 84/XIX/2008
Załącznik 1a i 1b (Mapy) do Uchwały Nr 84/XIX/2008 (plik *.zip, pojemność 83 MB)
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt IV SA/WA 1085/11 z dnia 10 stycznia 2012 r.)

Studium Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – 2000 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – 2000 r.
Wypis z ustaleń Studium Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna uchwalonego Uchwałą Nr 117/23/2000 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23.06.2000 r.
Rysunek studium
Rysunek studium

 

 

 

 

Plany obowiązujące:

MPZP części działki nr 1 obręb 4

Uchwała-Nr-41-IX-99

 

MPZP działek przy drodze wojewódzkiej nr 719

Uchwała Nr 214-LIV-2006

 

MPZP działki nr 4-2 obręb 1

 

 

MPZP działki nr 185 obręb 3

Uchwała Nr 40-IX-1999

 

MPZP Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała-Nr-84-XIX-2008

Inne plany, inwentaryzacje, analizy, schematy
plany archiwalne, plan ulic, plan miasta 2006, inwentaryzacje, analizy, schematy

 

Artykuł Projekty planów i plany uchwalone pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
Pismo Wojewody Mazowieckiego przekazujące odwołanie SGGW do Ministra Środowiska https://podkowalesna.pl/samorzad/samorzad-urzad-miasta/pismo/ Tue, 17 Nov 2009 10:15:22 +0000 http://podkowalesna.pl/2009/11/17/pismo/ 9 marca 2007 r.   – Strona 1 (format .jpg) – Strona 2 (format .jpg)

Artykuł Pismo Wojewody Mazowieckiego przekazujące odwołanie SGGW do Ministra Środowiska pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>
9 marca 2007 r.

 

Strona 1 (format .jpg)
Strona 2 (format .jpg)

Artykuł Pismo Wojewody Mazowieckiego przekazujące odwołanie SGGW do Ministra Środowiska pochodzi z serwisu Podkowa Leśna.

]]>