Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Urząd Miasta

Samorząd – Urząd Miasta

E-dowód

Zmiany w dowodach osobistych od dnia 4 marca 2019. Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych od dnia 4 marca 2019 r. będą mieć warstwę elektroniczną. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go …

Czytaj więcej »

Inwentaryzacje, analizy, schematy

Podkowa Leśna

PODKOWA LEŚNA PLANY – INWENTARYZACJE – ANALIZY – SCHEMATY plany i mapy archiwalne inwentaryzacje, analizy, schematy 1927 Plan Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – 1927 historia budowy miasta – w przygotowaniu – założenie miasta – rys historyczny plany i mapy historyczne – szkic planu 1927   plany miasta Układ przestrzenny miasta – …

Czytaj więcej »

Projekty planów i plany uchwalone

Podkowa Leśna

Podkowa Leśna Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Uchwała Nr 84/XIX/2008 Załącznik 1a i 1b (Mapy) do Uchwały Nr 84/XIX/2008 (plik *.zip, pojemność 83 MB) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt IV SA/WA 1085/11 z dnia 10 stycznia 2012 r.) Studium Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – …

Czytaj więcej »

Pismo Wojewody Mazowieckiego przekazujące odwołanie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna do Ministra Środowiska

19 marca 2007 r.   – Strona 1 (format .jpg) – Strona 2 (format .jpg) – Strona 3 (format .jpg) – Strona 4 (format .jpg) – Strona 5 (format .jpg) – Strona 6 (format .jpg) – Strona 7 (format .jpg)

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna