Ważne:

Rada Miasta

Rada Miasta Podkowa Leśna

tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

 

 

Adresy mailowe radnych:

Okręg

Imię i nazwisko

e-mail służbowy

1

Andrzej Porowski

andrzej.porowski@podkowalesna.pl

2

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda

katarzyna.niezgoda@podkowalesna.pl

3

Olga Petryńska /z domu Jarco/

olga.jarco@podkowalesna.pl

4

Emilia Drzewicka

emilia.drzewicka@podkowalesna.pl

5

Marcin Kaliński

marcin.kalinski@podkowalesna.pl

6

Małgorzata Janus

malgorzata.janus@podkowalesna.pl

7

Joanna Przybysz

joanna.przybysz@podkowalesna.pl

8

Grzegorz Smoliński

grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl

9

Zbigniew Habierski

zbigniew.habierski@podkowalesna.pl

10

Małgorzata Horban

malgorzata.horban@podkowalesna.pl

11

Sylwia Dąbrówka

sylwia.dabrowka@podkowalesna.pl

12

Jarosław Kubicki

jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl

13

Renata Gabryszuk

renata.gabryszuk@podkowalesna.pl

14

Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska

malgorzata.laskarzewska@podkowalesna.pl

15

Wojciech Żółtowski

wojciech.zoltowski@podkowalesna.pl

 

 

 

Sprawdź również

(26.02.2018) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony …

 
 

MENU

Podkowa Leśna