Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Wybory Prezydenckie 10 maja 2015 roku

Wybory Prezydenckie 10 maja 2015 roku

Zbliża się termin wyborów prezydenckich. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybierany jest na pięcioletnią kadencję.  Od 6 sierpnia 2010 r. urząd ten piastuje Bronisław Komorowski. Jego następcę wybierzemy 10 maja 2015 r. O fotel prezydenta ubiegać się będzie 11 kandydatów. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach 7.00 – 21.00.

Przypominamy, że głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Przyczyną nieważności głosu będzie oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce.

Prezydentem zostanie ten kandydat, który otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. Jeżeli tego warunku nie uda się spełnić w pierwszej turze wyborów, to w dniu 24 maja br. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

 

Wyborcy Podkowy Leśnej będą głosować w czterech lokalach wyborczych:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

1

Błońska 1-43 (numery nieparzyste) i 2-38 (numery parzyste), Bobrowa, Borsucza, Brwinowska  2-21, Dzików, Główna, Helenowska 1-35 (numery nieparzyste) i 4-46 (numery parzyste), Jelenia, Jeża, Krecia, Królicza, Lisia, Lotnicza, Łosia, Miejska, Myśliwska, Ogrodowa, Rysia, Sarnia, Warszawska 1-17 (numery nieparzyste) i 2-8 (numery parzyste), Wiewiórek, Zamkowa

Centrum Kultury

i Inicjatyw Obywatelskich

w Podkowie Leśnej

 

ul. Świerkowa 1

(sala kinowa)

2

Bażantów, Błońska 45-59 (numery nieparzyste) i 42-56 (numery parzyste), Brwinowska 22-31, Gołębia, Helenowska 37-41 (numery nieparzyste) i 46A-52 (numery parzyste), Jaskółcza, Krasek, Kukułek, Orla, Ptasia, Sępów, Słowicza, Sokola, Sójek, Szczygla, Szpaków, Warszawska 10-28 (numery parzyste) i 19-37 (numery nieparzyste), Wróbla, Zachodnia

Centrum Kultury

i Inicjatyw Obywatelskich

w Podkowie Leśnej

 

ul. Świerkowa 1

(galeria)

3

Akacjowa 36-47, Bluszczowa, Borowin, Czeremchowa, Ejsmonda, Głogów, Irysowa, Iwaszkiewicza, Jałowcowa,

Jana Pawła II, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Klonowa, Konwalii, Kościelna, Kwiatowa, Leśniczówka Dębak, Lilpopa, Lipowa, Mickiewicza, Młochowska,

Modrzewiowa 37-52, Orzechowa, Paproci, Parkowa, Reymonta, Różana, Sasanek, Sienkiewicza, Sportowa, Storczyków, Świerkowa, Wrzosowa, Żeromskiego

Zespół Szkół

w Podkowie Leśnej

 

ul. Jana Pawła II 20

(hol główny,

wejście od ul. Jana Pawła II)

4

Akacjowa 1-35, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Dębowa, Grabowa, Jaworowa, Kasztanowa, Kolejowa, Krasińskiego, Modrzewiowa 1-36, Podleśna, Przy Lesie, Topolowa, Słowackiego, Sosnowa, Wierzbowa, Wschodnia, Wiązowa, 11 Listopada

Zespół Szkół

w Podkowie Leśnej

 

ul. Jana Pawła II 20

(sala konferencyjna,

wejście od ul. Bluszczowej)

 

Lokale obwodowych komisji wyborczych nr 3 i 4 (Zespół Szkół) są wskazane jako przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i właściwe do głosowania korespondencyjnego.

Należy zaznaczyć, że majowe wybory są pierwszymi, w których chęć skorzystania z głosowania korespondencyjnego oraz dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na terenie gminy, w której  stale zamieszkują, mogli zadeklarować wszyscy wyborcy, a nie jak do tej pory jedynie wyborcy niepełnosprawni.

 

Osobom podróżującym i zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów przypominamy,
że do dnia 8 maja br. (piątek) mogą zwrócić się z wnioskiem do urzędu gminy, w której ujęte są w spisie wyborców, o wydanie  zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem tym można się zgłosić do dowolnej obwodowej komisji wyborczej. Wniosek można złożyć pisemnie, przesłać faksem lub elektronicznie. Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Po złożeniu wniosku wyborca otrzyma dwa zaświadczenia – na pierwszą i ewentualną drugą turę wyborów.

Prosimy o kontakt telefoniczny z urzędem osoby, które chciałyby wziąć udział w głosowaniu, a potrzebują pomocy w dotarciu do lokalu wyborczego. Oferujemy pomoc w zorganizowaniu transportu.

Szczegółowych informacji odnośnie udziału w wyborach udziela p. Małgorzata Niewiadomska (pok. nr 7 urzędu,  tel. 22 759 21 16, ewidencja@podkowalesna.pl). Wszystkie ważne informacje zostały także zamieszczone na stronie internetowej miasta w zakładce WYBORY PREZYDENCKIE i są na bieżąco aktualizowane.

 

W okresach okołowyborczych Podkowa Leśna pojawia się w audycjach telewizyjnych i na łamach prasowanych jako fenomen miasta, które wybija się ponad przeciętną frekwencję wyborczą kraju. Tradycja obywatelskiego zaangażowania jest nieodłącznie związana z historią Podkowy i jej mieszkańców. Sięgając do danych historycznych okazuje się, że pod względem frekwencji wyborczej Podkowa Leśna albo wygrywała, albo znajdowała się w ścisłej czołówce w rankingach gmin. Jest to powód do dumy zarówno dla mieszkańców, jak i władz miasta. Podtrzymując obywatelską tradycję zachęcamy Państwa do odwiedzania lokali wyborczych i oddania swojego głosu w wyborach Prezydenta RP.

Beata Krupa

Urzędnik Wyborczy Miasta

Sprawdź również

XXXIX Sesja Rady Miasta 12.05.2022

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miasta na dzień 12.05.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content