Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta

Podczas XXXVIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, która odbyła się w czwartek 22 czerwca 2017 roku, radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu.

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2016 rok. Uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium została podjęta jednogłośnie w obecności  trzynastu radnych.

Sprawdź również

(15.02.2018) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie …

 
 
MENU

Podkowa Leśna