Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne potrwają do dnia 10 października 2021 r. Z treścią dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej www.mbpr.pl (zakładka: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+) oraz osobiście w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi można zgłaszać poprzez formularz pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Sprawdź również

Konsultacje projektu uchwały – podatek od nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 11.10.2021 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content