Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / XLI Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

XLI Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XLI sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Sesja odbędzie się

24 kwietnia 2014  r. o godz. 18.30

w sali widowiskowo-kinowej

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

 

 

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II. Informacja Burmistrza o działalności pomiędzy sesjami.

III. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.

IV. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zaopiniowanie rocznego planu działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2014 rok,

2. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowy Leśnej,

3. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,

4. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

V. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

VI. Interpelacje i zapytania.

VII. Sprawy różne.

VIII. Wolne wnioski.

IX. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta

Podkowa Leśna

/-/

Alina Stencka

Projekty uchwał wniesione na XLI sesję

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 27.06.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 27.06.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content