Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Rozpoczyna się wspólny projekt Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Rozpoczyna się wspólny projekt Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Burmistrzowie gmin PTO (Arkadiusz Kosiński, Wiesława Kwiatkowska, Artur Tusiński)

podpisują Aneks do Umowy o Partnerstwie

13 marca 2015 r. w Brwinowie burmistrzowie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów podpisali aneks do Umowy o Partnerstwie w związku z koniecznością jej dostosowania do wymogów wynikających z treści mającej zostać podpisanej umowy na realizację projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Aneks dotyczył uaktualnienia „Harmonogramu realizacji działań wchodzących w skład Projektu oraz wydatkowania środków” oraz „Szczegółowego Budżetu Projektu”.

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 18.01.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.01.2021 r. – program i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna