Ważne:
Strona Główna / Rada Miasta / Rada Miasta / (19.10.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

(19.10.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

 

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

 

Posiedzenie

KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO,
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

odbędzie się 

19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30

w Zespole Szkół  w Podkowie Leśnej

przy ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna).

 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.    Otwarcie posiedzenia Komisji i sprawdzenie kworum.
2.    Dyskusja na temat Willi Jókawa.
3.    Dyskusja na temat tablic upamiętniających zasłużonych mieszkańców Miasta Podkowa Leśna.
4.    Informacja na temat projektu  zagospodarowania terenu MOK i lokalizacji toru rowerowego.
5.    Sprawy różne.
6.    Wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji
/-/
Katarzyna
Tuszyńska – Niezgoda

 

Sprawdź również

komunikat

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej

IK.6721.4.2018 – skan obwieszczenia

 
 
MENU

Podkowa Leśna