Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

ODBĘDZIE SIĘ

17 MAJA 2012 r. o godz. 18.30

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,

ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO

 

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Informacja Urzędu Miasta o stanie prac związanych z udrażnianiem i naprawą rowów odwadniających.

2. Informacja Urzędu Miasta o stanie prac związanych z wdrażaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz programu usuwania azbestu.

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna w 2011 roku.

4. Wypracowanie i przyjęcie wniosków dotyczących projektu uchwały w sprawie sprzedaży willi JUKAWA, Parkowa 19.

5. Wstępna analiza „Planu realizacji inwestycji drogowych na lata 2013-2014”.

6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w dniu 11 i 25 kwietnia 2012 roku.

7. Sprawy bieżące.

8. Wolne wnioski.

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 08.10.2020

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 08.10.2020 – program posiedzenia  

 
 

MENU

Podkowa Leśna