Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

ODBĘDZIE SIĘ

28 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00
w Urzędzie Miejskim

w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Analiza i zbadanie wykonania budżetu miasta za 2013 r. (część I – rozpoczęcie prac)

– wydanie opinii o wykonaniu budżetu miasta za 2013 r.

– przygotowanie wniosku do Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2013 r.

Analiza wyjściowa:

– uchwała budżetowa miasta na 2013 r. (uchwała nr 130 z dnia 20.12.2012 r.),

– Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2025 (uchwała nr 129 z dnia 20.12.2012 r.),

– zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 (uchwały nr: 133, 143 /zmiana WPF/, 144, 160, 163),

– sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2013 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

– informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu miasta za I,II,III kwartał 2013 r.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Sprawy różne.

Sprawdź również

Urząd Miasta informuje iż poszukuje Kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content