Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 95)

Samorząd – Aktualności

Informacja o spotkaniach i szkoleniach zorganizowanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w sprawie wprowadzenia systemu okresowej oceny pracy urzędników

21.12.2005 – spotkanie Burmistrza Miasta z koordynatorem programu „Przejrzysta Polska” i osobami pełniącymi funkcje kierownicze. W trakcie spotkania omówiono i zatwierdzono koncepcję systemu oceny okresowej pracowników wzorowaną na rozwiązaniach stosowanych od roku 2000 w Dzierżoniowie – pierwszym mieście w Polsce, które wprowadziło procedury ISO 9001. Zdecydowano, że wzorem Dzierżoniowa ocena …

Czytaj więcej »

Krótki opis przebiegu prac nad Strategią rozwoju miasta

Strategia została przygotowana przez Komisję ds. Strategii Rozwoju Miasta powołaną przez Burmistrza Miasta zarządzeniem z dnia 20 maja 2004. W skład Komisji weszli radni z Przewodniczącym Rady, pracownicy Urzędu Miasta z Burmistrzem oraz przedstawiciele organizacji społecznych z terenu Miasta-Ogrodu, a także zapraszano ekspertów od konkretnych zagadnień. Prace nad strategią oraz …

Czytaj więcej »

Zaproszenie

Tytuł: XLVII sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej Typ: Samorządowe Data wydarzenia: 29.12.2005 r., godz. 18.15 Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1   Program XLVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej: I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad II. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. zmian w budżecie …

Czytaj więcej »

Wyniki ankiety wypełnionej przez organizacje na spotkaniu w dniu 1.12.2005 dot. oceny współpracy Urzędu Miasta z organizacjami społecznymi w 2005 r.

Ocena współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku W dniu 1 grudnia 2005 roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Miasta z przedstawicielami organizacji społecznych działającymi na terenie Podkowy Leśnej. Na zaproszenie skierowane do wszystkich organizacji w Podkowie odpowiedziało w tym dniu 8 organizacji. W …

Czytaj więcej »

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA

Tekst kodeksu etycznego.   KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA URZĘDU MIASTA W PODKOWIE LEŚNEJ My, niżej podpisani pracownicy Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, traktując swoją pracę jako służbę publiczną na rzecz mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz innych obywateli Rzeczypospolitej, przyjmujemy niniejszy Kodeks Etyczny jako zbiór wartości i zasad postępowania, którymi kierujemy się …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 6.4

Wprowadzenie do funkcjonowania Rady Miasta instytucji głosowania imiennego.   Celem zadania jest maksymalne poszerzenie jawności podejmowania decyzji przez Radę Miasta Podkowa Leśna, poprze umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji jak głosowali nad poszczególnymi uchwałami konkretni radni. W dniu 22 lutego 2004 Rada Miasta zaktualizowała uchwałą nr 66/XVIII/2004 Statut Miasta, w tym Załącznik …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 6.2

Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur.   Celem zadania jest poprawa jakości działania Urzędu Miasta. W tym celu przeprowadzono identyfikację kluczowych procesów zarządczych i dla najważniejszych z ich przygotowanie sformalizowanych procedur realizacji. Pozwoliło to na przegląd stosowanej obecnie praktyki i racjonalizację sposobu podejmowania decyzji i realizacji spraw …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna