Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 95)

Samorząd – Aktualności

Zadanie nr 2.6

Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia zasad etycznego postępowania pracownika samorządowego.   Zgodnie z zasadami programu „Przejrzysta Polska” celem ustalenia niniejszej procedury jest stworzenie mechanizmów pozwalających na podejmowanie działań w przypadku łamania zapisów zasad postępowania pracowników Urzędu Miasta (patrz zadanie 2.3). Załączniki:   Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 75/2005 w sprawie …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 2.5

Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym.   Celem zadania jest wdrożenie do praktyki funkcjonowania Urzędu szkoleń z zakresu etyki zawodowej dla pracowników. Zgodnie ze standardem określonym w programie „Przejrzysta Polska” przygotowano i przeprowadzono w dniu 1.06.2005 kilkugodzinne wewnętrzne szkolenie dla wszystkich pracowników Urzędu …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 2.3

Opracowanie zasad etycznego postępowania pracownika samorządowego.   Zgodnie z zasadami programu „Przejrzysta Polska” zasady etycznego postępowania pracowników samorządowych wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza uszczegóławiają zapisy kodeksu etycznego przygotowanego przez samych pracowników Urzędu Miasta (patrz zadanie 2.1). Załączniki:   Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 74/2005 w sprawie przyjęcia zasad etycznego postępowania pracowników Urzędu Miasta …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 2.2

Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego.   Kodeks jest zbiorem zasad i wartości jakimi kierują się radni. Załączniki:   KODEKS ETYCZNY RADNEGO Tekst kodeksu etycznego – deklaracja radnych przyjęta w dniu 15.12.2005.

Czytaj więcej »

Zadanie nr 2.1

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu miasta.   Kodeks ten opisuje podstawowe standardy zachowań etycznych pracowników odnoszące się do relacji z mieszkańcami Miasta i klientami Urzędu, pracodawcą i współpracownikami. Załączniki:   KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA Tekst kodeksu etycznego.   Zdjęcia podpisanego przez pracowników Kodeksu

Czytaj więcej »

Zadanie nr 1.8

Opracowanie gminnego katalogu firm.   Celem zadania jest przedstawienie mieszkańcom maksymalnie pełnej oferty firm świadczących różne usługi mieszkańcom. Zadanie zostało zrealizowane. Katalog jest aktualizowany i uzupełniany na bieżąco. Jest dostępny na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu. Wszystkie firmy i usługodawcy, którzy chcą zareklamować mieszkańcom Podkowy Leśnej swoje usługi tą …

Czytaj więcej »

Zadanie nr 1.3

Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.   Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom poruszania się po urzędzie i identyfikacji pracowników urzędu. Zadanie zostało zrealizowane. Załączniki:   Zarządzenie Burmistrza Miasta ustalające zasady oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta i jego aktualizacji   Dokumentacja zdjęciowa wykonanego systemu oznakowania wewnętrznego

Czytaj więcej »

Zadanie nr 1.1

Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.   Celem zadania jest uławienie mieszkańcom dostępu do informacji nt usług świadczonych przez Urząd i jego jednostko, orze informacji o niezbędnych dokumentach jakie zgodnei z prawem trzeba dołączyć lub przedstawić w poszczególnych sprawach.   Katalog Usług   Ankieta dla osób korzystających z kart usług

Czytaj więcej »

Realizacja zadań

Raporty z realizacji zadań w ramach programu. Zadanie nr 1.1 Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.   Zadanie nr 1.3 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.   Zadanie nr 1.8 Opracowanie gminnego katalogu firm.   Zadanie nr 2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu miasta.   …

Czytaj więcej »

List Burmistrza do mieszkańców w sprawie udziału miasta w programie „Przejrzysta Polska”

Przejrzysta Polska.   Szanowni Państwo, Kandydując na stanowisko Burmistrza w roku 2002 i podejmując się pełnienia tej funkcji publicznej deklarowałem, że będę zarządzał Urzędem i Miastem wg. przygotowanego planu strategicznego, uczciwie i przejrzyście. Staram się rzetelnie realizować swoje zobowiązania i głęboko wierzę w ich słuszność. Do takiego samego podejścia zobowiązuję …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna