Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 7)

Samorząd – Aktualności

(18.12.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się   18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: Otwarcie posiedzenia. Informacja zespołu interdyscyplinarnego w zakresie ochrony …

Czytaj więcej »

(13.12.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się   13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 18.30 w  Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia. Dyskusja w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i …

Czytaj więcej »

(11.12.2017) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się   11 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 (sala ślubów). PORZĄDEK POSIEDZENIA: Otwarcie posiedzenia. Kontrola: Analiza funduszu nagród i regulaminów ich przyznawania oraz funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w …

Czytaj więcej »

(06.12.2017) Kontynuacja wspólnego posiedzenia Komisji BFiI oraz ŁPBiOŚ

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Kontynuacja wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z dnia 5 grudnia 2017 r. odbędzie się   6 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej przy ul. Jana …

Czytaj więcej »

(08.12.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się   8 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 18.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 50. PORZĄDEK POSIEDZENIA: Otwarcie posiedzenia. Podjęcie dyskusji na temat zabytków w mieście. Rozpatrzenie …

Czytaj więcej »

(05.12.2017) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 5 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PROGRAM POSIEDZENIA: Stwierdzenie …

Czytaj więcej »

(30.11.2017) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się   30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 09.00 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 (sala ślubów). PORZĄDEK POSIEDZENIA: Otwarcie posiedzenia. Kontrola: Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy z …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 27 listopada 2017 r. o konsultacjach projektu uchwały

komunikat

  Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o …

Czytaj więcej »

(28.11.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się   28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 19.00 w  Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia. 2. Opiniowanie uchwał w sprawach: a) zmiany Wieloletniej Prognozy …

Czytaj więcej »

(28.11.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1.  Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia. 2. Opiniowanie uchwały …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna