Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 30)

Samorząd – Aktualności

(06.07.2016) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 6 lipca 2016 r. (środa) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: Otwarcie posiedzenia. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia …

Czytaj więcej »

(05.07.2016) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się 5 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 (sala lustrzana). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał: …

Czytaj więcej »

Dyplomy w Radach – ogólnopolski ranking gmin

W ogólnopolskim rankingu wykształcenia radnych w gminach, Podkowa Leśna – obok Przemyśla, Poznania i Sopotu, znalazła się na pierwszym miejscu – wszyscy nasi Radni posiadają wykształcenie wyższe 🙂   Bank Danych Lokalnych GUS pozwala prześledzić charakterystykę demograficzno-zawodową osób zasiadających w radach gmin, powiatów i sejmikach wojewódzkich: ich wiek, poziom wykształcenia …

Czytaj więcej »

(06.07.2016) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 6 lipca 2016 r. (środa) o godz. 09.00 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 (sala ślubów). PORZĄDEK POSIEDZENIA: Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

  Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

komunikat

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października …

Czytaj więcej »

(30.06.2016) Posiedzenie doraźnej Komisji do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie doraźnej Komisji do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna odbędzie się 30 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej  przy ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu …

Czytaj więcej »

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta

komunikat

Podczas XXVI Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, która odbyła się w czwartek 23 czerwca 2016 roku, radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok i udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna