Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 30)

Samorząd – Aktualności

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH odbędzie się 29 lipca 2015 r. (środa) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18 (Pałacyk).

Czytaj więcej »

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI odbędzie się 28 lipca 2015 r. (wtorek) o godz. 19.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18 (Pałacyk).

Czytaj więcej »

XI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

herb Miasta Podkowa Leśna

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję XI sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VII kadencji Sesja odbędzie się 30 lipca 2015 r. (czwartek) o godz. 18.30 sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o przeprowadzeniu konsultacji

herb Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, …

Czytaj więcej »

Referendum ogólnokrajowe

referendum5

Szanowni Państwo, na stronie internetowej miasta w zakładce „REFERENDUM” zamieszczone zostały informacje dotyczące przeprowadzenia i warunków udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r., m.in.: – postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu  referendum (kalendarz  referendum), – obwieszczenie Burmistrza Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych …

Czytaj więcej »

Dlaczego Miejski System Informacji?

SIM1

Współczesne miasta to skomplikowane organizmy. Żeby skutecznie pełnić swoją rolę, muszą posiadać rozbudowaną infrastrukturę. Żywe i atrakcyjne miasto to przede wszystkim funkcjonalna sieć komunikacyjna doprowadzająca do instytucji, biur, urzędów, punktów handlowych, instytucji kultury, kościołów, przychodni, cmentarzy, hoteli. Elementem struktury współczesnego miasta jest informacja. Poprzez rzetelne opisanie struktury miejskiej staje się …

Czytaj więcej »

Wiedzy nigdy za wiele

herb Miasta Podkowa Leśna

Na prośbę Radnych Miasta Podkowa Leśna o wsparcie eksperckie i przygotowanie merytoryczne, Urząd Miasta zlecił Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przeprowadzenie szkolenia dla radnych.

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o przeprowadzeniu konsultacji

herb Miasta Podkowa Leśna

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o przeprowadzeniu konsultacji Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami …

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna