Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 30)

Samorząd – Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji

  Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o …

Czytaj więcej »

Wybory uzupełniające do Rady Miasta – okręg nr 5

    Znany jest już termin wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna – mieszkańcy okręgu wyborczego nr 5 wybiorą nowego radnego w dniu 10 kwietnia 2016 r.   Przypomnijmy 26 listopada 2015 r. radna Małgorzata Stępka (okręg nr 5) na XVI sesji Rady Miasta złożyła rezygnację z mandatu radnego. …

Czytaj więcej »

(26.01.2016) XVIII sesja Rady Miasta

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XVIII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji. Sesja odbędzie się 26 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i …

Czytaj więcej »

(21.01.2016) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna) PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. …

Czytaj więcej »

(20.01.2016) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 20 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 (sala sala ślubów) PORZĄDEK POSIEDZENIA: Plan pracy na 2016 rok. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji /-/ Joanna Przybysz

Czytaj więcej »

(11.01.2016) Komisja Rewizyjna

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 (sala ślubów). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Praca nad protokołem dot. kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich w latach 2013-2014. 2. Plan pracy na 2016 r. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca …

Czytaj więcej »

(12.01.2016) Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się 12 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie projektu statutu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich po zmianach naniesionych przez obsługę prawną. 3. Omówienie sprawozdania z …

Czytaj więcej »

(05.01.2016) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 05.01.2016 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 5 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, Akacjowa 39/41 (sala ślubów). PORZĄDEK POSIEDZENIA: Praca nad protokołami: a)  Kontrola wykorzystania środków budżetowych oraz środków pozyskiwanych przez Urząd i jednostki organizacyjne realizujących działalność kulturalną w mieście w latach 2013-14, …

Czytaj więcej »

(30.12.2015) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 30.12.2015 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, Akacjowa 39/41 (sala ślubów). Porządek posiedzenia: Omówienie i zatwierdzenie protokołu z kontroli wykorzystania środków budżetowych oraz środków pozyskiwanych przez Urząd i jednostki organizacyjne realizujących działalność kulturalną w mieście w latach …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna