Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 30)

Samorząd – Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu Urbanistycznego „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej”

26 czerwca w Pałacyku Kasyno odbyła się wystawa nagrodzonych prac w Konkursie Urbanistycznym dla Studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej”. Celem Konkursu było sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna w sposób zbliżony do wymagań wynikających z przepisów Ustawy z 27.III.2003 …

Czytaj więcej »

Absolutorium dla Burmistrza Podkowy Leśnej za 2014 rok

Radni Miasta Podkowa Leśna 25 czerwca podczas X sesji jednogłośnie udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu. Uchwała absolutoryjna była najważniejszą podczas czerwcowego posiedzenia Rady. Absolutorium udzielono po wysłuchaniu szczegółowego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok, jak również pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady …

Czytaj więcej »

Wspólne Posiedzenie Komisji Kultury oraz Komisji Budżetu

herb Miasta Podkowa Leśna

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH oraz KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ 24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna)

Czytaj więcej »

Uroczysta Sesja Rad Miejskich Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

W dniu 16 czerwca br. radni Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej podczas uroczystej wspólnej sesji podjęli uchwałę określającą kierunki rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Przyjęty dokument jest efektem warsztatów strategicznych przeprowadzonych w kwietniu i maju w trzech partnerskich miastach z udziałem nie tylko przedstawicieli władz – burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego, …

Czytaj więcej »

Planowane wyłączenia prądu w Podkowie Leśnej

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków Planowane wyłączenia prądu – więcej informacji 22-06-2015 (poniedziałek), godzina wyłączenia: 7:00 – 17:00   Podkowa Leśna przy ulicach : Błońska, Myśliwska, Helenowska, Rysia, Bobrowa, Sarnia, Brwinowska, Warszawska, Słowicza, Wróbla, Jaskółcza, Szpaków, Ogrodowa, Szczygla, Jastrzębia.Nazwa i numer stacji:  01-0471 Podkowa Leśna Szpaków, 01-0640 …

Czytaj więcej »

X sesja Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

herb Miasta Podkowa Leśna

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję X sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VII kadencji Sesja odbędzie się 25 czerwca 2015 r. o godz. 18.30 sali widowiskowo-kinowej Centrum …

Czytaj więcej »

(PTO) Posiedzenie Partnerów i Wspólna sesja Rad Miejskich

W dniu 16 czerwca 2015 r. w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze (ECMM) – Otrębusy, ul. Świerkowa 2 odbędą się: Posiedzenie przedstawicieli Partnerów – o godz. 17.00 Uroczysta Sesja Rad Partnerów Projektu PTO Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej – o godz. 18.00 Więcej informacji Zapraszamy    

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna