Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Aktualności (strona 10)

Samorząd – Aktualności

(11.09.2017) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: Otwarcie posiedzenia. …

Czytaj więcej »

(29.08.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30 w  Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1.     Otwarcie posiedzenia. 2.    Opiniowanie projektów uchwał w sprawach*: a. udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat …

Czytaj więcej »

(25.08.2017) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 08.00 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 (sala ślubów). PORZĄDEK POSIEDZENIA: Otwarcie posiedzenia. Rozpatrzenie skargi „na działania kierownik OPS-u oraz burmistrza jako czynnik nadzorczy” (punkt posiedzenia utajniony ze …

Czytaj więcej »

(24.08.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się 24 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1.Otwarcie posiedzenia. 2. Informacja na temat przygotowania szkoły na …

Czytaj więcej »

(21.08.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 21 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna). PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1.  Otwarcie posiedzenia. 2.  Stwierdzenie kworum. 3.  Podjęcie dyskusji …

Czytaj więcej »

„Wyprawka szkolna” -dofinansowanie zakupu podręczników

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym. Podstawą do skorzystania z pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. …

Czytaj więcej »

(13.07.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się 13 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30 w  Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna) TEMAT POSIEDZENIA: Posiedzenie Komisji poświęcone będzie istniejącym dokumentom planistycznym oraz planowanym pracom nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania …

Czytaj więcej »

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta

herb

Podczas XXXVIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, która odbyła się w czwartek 22 czerwca 2017 roku, radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna