Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / List Burmistrza do mieszkańców w sprawie udziału miasta w programie „Przejrzysta Polska”

List Burmistrza do mieszkańców w sprawie udziału miasta w programie „Przejrzysta Polska”

Przejrzysta Polska.

 

Szanowni Państwo,

Kandydując na stanowisko Burmistrza w roku 2002 i podejmując się pełnienia tej funkcji publicznej deklarowałem, że będę zarządzał Urzędem i Miastem wg. przygotowanego planu strategicznego, uczciwie i przejrzyście. Staram się rzetelnie realizować swoje zobowiązania i głęboko wierzę w ich słuszność. Do takiego samego podejścia zobowiązuję wszystkich swoich pracowników.

Jako miasto przystąpiliśmy do programu „Przejrzysta Polska” z pełnym przekonaniem, że jest to formuła pracy, która będzie nam pomocna, choć i tak większość z tych zadań planowaliśmy wdrożyć samodzielnie jako część systemu zarządzania jakością pracy urzędu. Wynika to także wyraźnie z zestawu zadań przyjętych do realizacji w ramach strategii rozwoju miasta i zakresu działań urzędu opisanych w planach realizacyjnych do strategii (dostępne na stronie internetowej urzędu w http://www.bip.podkowalesna.pl – uchwała Rady z 20.02.2005 i zarządzenie Burmistrza z 22.03.2005)

W ramach programu „Przejrzysta Polska” podjęliśmy się realizacji szeregu zadań, których celem jest poprawa funkcjonowania samorządu podkowiańskiego zgodnie z sześcioma zasadami:

– przejrzystości działań samorządu
– braku tolerancji dla działań korupcyjnych
– partycypacji społeczności lokalnej, w tym organizacji społecznych w podejmowaniu decyzji
– przewidywalności działań władz samorządowych dla mieszkańców i przedsiębiorców
– fachowości pracowników samorządowych
– rozliczalności działań samorządu

Szczegółowy opis programu „Przejrzysta Polska” i reguł jego działania znajdziecie Państwo w załączonej prezentacji multimedialnej przygotowanej przez organizatorów programu – przede wszystkim Gazetę Wyborczą, Program „Przeciw Korupcji” Fundacji Batorego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Bank Światowy. Aktualne szczegóły są zawsze dostępne na stronie internetowej http://www.przejrzystapolska.pl.

Uczestniczy w nim ponad 760 samorządów w kraju, a na terenie Mazowsza 96 spośród ok. 350 gmin i powiatów w naszym województwie. W ramach każdej z sześciu wymienionych zasad jest jedno zadanie obowiązkowe. Realizacja samych zadań obowiązkowych pozwala już zakończyć program z certyfikatem uczestnictwa. Taką opcję wybrało ok. 30% spośród samorządów uczestniczących w programie na Mazowszu. Pozostałe samorządy, w tym Podkowa Leśna, postanowiły realizować również dodatkowe zadania nieobowiązkowe, wybrane z listy 28 możliwych. Wybraliśmy takich zadań oryginalnie 8 i poddaliśmy ten wybór ocenie podkowiańskich organizacji społecznych na specjalnym spotkaniu Podkowiańskiego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 13 kwietnia br.

Lista zadań, jakie wstępnie wybraliśmy oraz wyniki badania opinii reprezentantów naszych organizacji społecznych załączona są do mojego listu. Jak Państwo dostrzeżecie ocena zadań które wybraliśmy jest pozytywna, ale wskazano na istniejące jeszcze potrzeby. Podążając za tą opinią zdecydowaliśmy jeszcze o dodaniu kolejnych 5 zadań postulowanych przez ankietowanych. W ten sposób będziemy realizować razem 19 zadań, w tym 6 obligatoryjnych i 13 dodatkowych. Program trwa do 31 grudnia 2005 i do tego czasu musimy zakończyć realizację tych wybranych zadań. Będziemy o tym sukcesywnie informowali na naszej stronie internetowej i w Biuletynie Miasta.

Z poważaniem
Andrzej Kościelny, Burmistrz Miasta

Sprawdź również

XXXIX Sesja Rady Miasta 12.05.2022

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miasta na dzień 12.05.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content