Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Protest przeciw planom likwidacji Posterunku Policji w Podkowie Leśnej

Protest przeciw planom likwidacji Posterunku Policji w Podkowie Leśnej

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim będzie występowała z wnioskiem o likwidację Posterunku w Podkowie Leśnej. W związku z tym zbieramy podpisy pod listem protestacyjnym. Listy, pod którymi można się podpisywać, wyłożone zostaną w różnych miejscach na terenie miasta. Zachęcam do popierania protestu swoim podpisem.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach w sprawie.
Podkowa Leśna, luty 2015 r.
Burmistrz Miasta
Artur Tusiński
Do pobrania: wzór społecznej listy potestacyjnej
Protest przeciw planom likwidacji Posterunku Policji
w Podkowie Leśnej

W imieniu społeczności Podkowy Leśnej, wyrażamy zdecydowany protest przeciw planom likwidacji miejscowego Posterunku Policji.
Komisariat Policji (dzisiaj posterunek) powstał dzięki oddolnemu ruchowi podkowiańskich społeczników: księdza Leona Kantorskiego i skupionych wokół niego ludzi – Antoniego Ringa, Andrzeja Gazdy, Michała Gołąba, ówczesnego komendanta podkowiańskiej policji i oficera Komendy Głównej, mieszkańca Podkowy Leśnej Andrzeja Czaykowskiego.  Rada Miejska w 1991 r. podjęła uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu pod budowę komisariatu działki w Podkowie Leśnej przy ul. Brwinowskiej 17a na okres 30 lat.  Społeczny Komitet Budowy Komisariatu  zorganizował publiczną zbiórkę pieniędzy, bez których nie byłaby możliwa budowa komisariatu,  ówczesny radny arch. Stefan Żółtowski wykonał nieodpłatnie projekt. W 1993 r. został wmurowany kamień węgielny, a gotowy budynek Komisariatu Policji, również dzięki zaangażowaniu Burmistrz Jadwigi Piwońskiej oddany w 1995 r., jako jeden z najnowocześniejszych obiektów w dawnym województwie warszawskim. W umowie użyczenia podpisanej przez Miasto  z Komendą Stołeczną Policji – Komenda zobowiązała się zapewnić całodobowo funkcjonowanie komisariatu oraz obsługę personalną w ilości 10-12 funkcjonariuszy policji. Pomimo zapisów umowy, w 2013 r. w miejsce dotychczas funkcjonującego Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej został utworzony Posterunek Policji, drastycznie została zmniejszona obsada oraz skrócone godziny pracy (8.00 – 16.00).
Dotychczasowa współpraca naszego samorządu z policją układała się pomyślnie. Miasto wspierało działania policji w miarę swoich możliwości finansowych – w ciągu ostatnich lat dofinansowano policję kwotą 173.477 zł (w tym zakup samochodu), tym bardziej niezrozumiałe są plany Komendy Powiatowej w Grodzisku Mazowieckim.
Pomysł likwidacji posterunku, którego skutkiem może być pogorszenie stanu bezpieczeństwa w mieście nie może mieć żadnego akceptowalnego uzasadnienia. Na terenie miasta znajduje się Ośrodek dla Uchodźców  w Dębaku, gdzie z powodu różnic kulturowych i odmiennych przyzwyczajeń między osobami z różnych grup etnicznych często wybuchają konflikty – dzieci i młodzież uczęszczają do naszej szkoły i przedszkola. Takie rozwiązanie nie zapewnia sprawnego i szybkiego interweniowania policji, podnosi koszty jej funkcjonowania, a co najważniejsze utrudnia możliwość kontaktowania się mieszkańców z policją i nie gwarantuje prowadzenia właściwych działań prewencyjnych. Rok 2015 to rok polskiej samorządności – powstanie Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej jest przykładem uruchomienia niemierzalnych pokładów obywatelskiej aktywności blisko 25 lat temu. W rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego, jako wspólnota realizująca zadania własne obejmujące utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, mamy nadzieję być partnerem w podejmowanych działaniach przez policję.
Postulujemy o rezygnację z planów likwidacji Posterunku Policji w Podkowie Leśnej.

Burmistrz Miasta
Artur Tusiński

Podpisy pod protestem można składać m. in. w sekretariacie urzędu
oraz w jednostkach organizacyjnych miasta.

Sprawdź również

XXII sesja Rady Miasta 26.11.2020

Zawiadomienie o zwołaniu sesji – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna