Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Elektroniczny odpis aktu Stanu Cywilnego

Elektroniczny odpis aktu Stanu Cywilnego

Od 21 kwietnia 2020 r. dostępna jest rozszerzona wersja e-usługi  Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego umożliwiająca wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego i uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego od ręki – w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych, a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy.

Wydanie dokumentu od ręki jest możliwe po spełnieniu trzech warunków:

  1. Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), o który wnioskujemy musi dotyczyć:

– osoby wnioskującej,

– małżonka osoby wnioskującej,

– dzieci osoby wnioskującej,

– rodziców osoby wnioskującej.

  1. Możliwe jest automatyczne wydanie odpisu.
  2. Za odpis należy opłacić on-line.

Osoby spełniające warunki do wydania odpisu przez automat za pomocą e-usługi Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (wskazane w pkt 1), mogą otrzymać i pobrać odpis w formie elektronicznej ze skrzynki ePUAP. Usługa jest dostępna na stronie www.gov.pl. Aby skorzystać z e-usługi, użytkownik musi się zalogować. Może to zrobić za pomocą potwierdzonego Profilu Zaufanego lub e-dowodu i czytnika. Usługa umożliwia wygenerowanie w ramach jednego wniosku tylko jednego odpisu skróconego albo zupełnego.

W przypadku elektronicznej formy odpisu nie ma możliwości wygenerowania odpisów wielojęzycznych.

Odpis aktu stanu cywilnego może zostać wydany w formie elektronicznej jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego. W rejestrze tym znajdują się akty sporządzane przez Urzędy Stanu Cywilnego od 1 marca 2015 roku, a także akty stanu cywilnego sporządzone w latach wcześniejszych, które zostały przeniesione (zmigrowane) do tego rejestru. W trakcie wypełniania wniosku system potwierdzi, czy są spełnione warunki, które pozwolą na automatyczne wydanie odpisu aktu w formie elektronicznej.

Każdy odpis aktu wydany e-usługą Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – kwalifikowaną pieczęcią Ministra Cyfryzacji.

Ważne

Odpis aktu stanu cywilnego, uzyskany drogą elektroniczną, ma moc prawną tylko w wersji elektronicznej. Wobec powyższego należy go przekazywać tylko w postaci elektronicznej. Nie należy go drukować  Wydruk nie ma mocy prawnej i odbiorca może go nie uznać.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2020 r., poz. 463),
  2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.).

Sprawdź również

Informacja o pracy Urzędu Miasta

Informujemy, że ze względu na dobro Mieszkańców, przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się pandemii, do dnia 15 stycznia …

 
 

MENU

Podkowa Leśna