Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Absolutorium dla Burmistrza Podkowy Leśnej za 2013 rok

Absolutorium dla Burmistrza Podkowy Leśnej za 2013 rok

Na sesji w dniu 26 czerwca 2014 r. radni Rady Miasta Podkowy Leśnej udzielili Pani Burmistrz Małgorzacie Stępień-Przygodzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (10 głosów – za, 2 – przeciw, 2 – wstrzymujące).

Przed głosowaniem w sprawie absolutorium dla Pani Burmistrz radni miasta zatwierdzili  również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdanie rocznym z wykonania budżetu za ubiegły rok (10 głosów – za, 4 – wstrzymujące się).

Pani Burmistrz dziękowała radnym za zrozumienie i czwarte już absolutorium. Słowa podziękowania kierowała również do dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, pracowników podkowiańskiego urzędu miejskiego oraz do wszystkich osób, które przyczyniły się do realizacji budżetu miasta w 2013 roku. Przedstawiła, że urząd robi wszystko, by jak najlepiej realizować powierzone zadania, choć często nie jest to łatwe i nie zawsze udaje się wykonać wszystko idealnie. Dodała, że docenia konstruktywną krytykę, która nie tylko tworzy papierologię, ale z której coś wynika.

Anna Lorens

Biuro Rady Miasta

Sprawdź również

XXXIX Sesja Rady Miasta 12.05.2022

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miasta na dzień 12.05.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content