Ważne:

Zadanie nr 5.4

Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie.

 

Celem zadania jest usystematyzowanie podejścia samorządu do problematyki szkolenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Stałe szkolenie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych urzędników jest niezbędnym warunkiem podnoszenia jakości usług świadczonych mieszkańcom miasta – klientom Urzędu. Zarządzeniem Burmistrza Miasta wprowadzono jednolitą procedurę, która obejmuje wszystkie istotne elementy systemu szkoleń pracowniczych.

Załączniki:

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 71/2005 z 2.12.2005 w sprawie ustalenia procedury wdrażania systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Sprawdź również

komunikat

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 11 czerwca 2019 r. o konsultacjach projektu uchwały

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna