Ważne:

Zadanie nr 4.1

Opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom.

 

Celem zadania jest przygotowanie, z szerokim udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej, strategii rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, jako dokumentu analizującego, szanse i zagrożenia oraz aspiracje mieszkańców, i wyznaczającego w ich kontekście kierunki rozwoju miasta. Uchwalenie strategii przez Radę Miasta oraz szerokie rozpropagowanie wśród mieszkańców.

Załączniki:

 

Sprawdź również

Raport o stanie miasta Podkowa Leśna w 2019 r.

Wzorem ubiegłego roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna przygotował i przekazał Radzie Miasta „Raport o stanie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna