Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / XXXVIII Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

XXXVIII Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Podkowa Leśna, 6 lutego 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XXXVIII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Sesja odbędzie się

13 lutego 2014  r. o godz. 18.30

w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20

 

 

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
III. Przejęcie prowadzenia obrad przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej:
1. zgłaszanie kandydatów,
2. wybór komisji skrutacyjnej,
3. przeprowadzenie głosowania.
V. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Powołanie członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej i składów osobowych pozostałych, stałych Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.
IX. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
X. Interpelacje i zapytania.
XI. Sprawy róŜne.
XII. Wolne wnioski.
XIII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

Podkowa Leśna

/-/

Bugusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na XXXVIII sesję

Sprawdź również

XXXIX Sesja Rady Miasta 12.05.2022

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miasta na dzień 12.05.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content