Ważne:

Zadanie nr 3.2

Stworzenie wykazu organizacji pozarządowych na terenie miasta wraz ze wskazaniem rodzaju ich aktywności („mapa aktywności organizacji pozarządowych”).

 

Celem zadania jest przygotowanie listy organizacji pozarządowych (społecznych) funkcjonujących na terenie miasta ze wskazaniem form ich działalności, członków władz i adresów kontaktowych. Jest to forma promocji działalności tych organizacji przez Urząd Miasta, a także ma być ułatwieniem dla mieszkańców, którzy chcą nawiązać z nimi kontakt. Władze miasta są zainteresowane jak najszerszym udziałem mieszkańców w ruchu organizacji społecznych działających na rzecz miasta i jego obywateli. Miasto Ogród Podkowa Leśna powstała jako miasto obywatelskie i zawsze nim była. Jest to jego największą wartością.

Lista organizacji funkcjonuje na stronie internetowej Urzędu Miasta, podobnie jak linki do stron internetowych tych organizacji. Zasad współpracy z organizacjami regulują załączone niżej Zarządzenia Burmistrza, a także od początku roku 2005 działa na zaproszenie Burmistrza – Podkowiańskie Forum Organizacji Pozarządowych, skupiające wszystkie bez wyjątku działające organizacje w mieście. Większość z nich aktywnie uczestniczy w spotkaniach i konsultacjach.

Załączniki:

 

Sprawdź również

komunikat

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 11 czerwca 2019 r. o konsultacjach projektu uchwały

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna