Ważne:

Zadanie nr 3.1

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Celem niniejszego zadania, zbieżnego z zapisami Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, jest opracowanie (rocznego – zgodnie z ustawą) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta. Najistotniejszym aspektem tego zadania jest wspólne z organizacjami opracowanie tego programu, a także stała forma ich współpracy z samorządem Miasta. Program na rok 2005 wypracowany został wspólnie z organizacjami działających w ramach działającego od początku 2005 Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych (zaproszone są wszystkie organizacje w mieście) i został przyjęty przez Radę Miasta uchwałą w dniu 24 lutego 2005. Program na rok 2006 został przygotowany we współpracy Urzędu Miasta i organizacji działającymi w ramach Forum (program spotkania 1.12.2005 w załączeniu), razem z oceną współpracy w roku 2005 – w formie wypełnienia anonimowej ankiety (sprawozdanie poniżej) i dyskusji. Projekt programu, zmodyfikowany zgodnie z sugestiami organizacji, uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty oraz Komisji Kultury Rady Miasta. Głosowanie nad przyjęciem Programu było w planie na sesji Rady Miasta w dniu 29.12.2005, jednakże w tym dniu Rada nie była władna podejmować uchwał z powodu braku kworum. Program współpracy na rok 2006 będzie zatem przyjęty formalnie dopiero na następnej sesji Rady Miasta w styczniu 2006.

Załączniki:

 

Sprawdź również

komunikat

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 11 czerwca 2019 r. o konsultacjach projektu uchwały

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna