Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (29.12.2016) XXXIII Sesja Rady Miasta

(29.12.2016) XXXIII Sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję
XXXIII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
  29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

 I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
 2. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 3. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 4. przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 5. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
 7. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;
 8. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016;
 9. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;
 10. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 11. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;
 12. uchwały budżetowej miasta na 2017 rok.

VI. Podjęcie decyzji w sprawie pisma Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

VII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach analizy opinii radców prawnych dotyczącej uchwały intencyjnej Nr 164/XXVII/2016 w sprawie sprawdzenia możliwości postawienia zarzutów przy planowaniu i budowie sali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.

VIII. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI Sesji Rady Miasta.

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

X. Sprawy różne.

XI. Wolne wnioski.

XII. Zamknięcie Sesji.

 Po zakończeniu obrad serdecznie zapraszamy na spotkanie świąteczno-noworoczne.

 

Projekty uchwał

   

Przewodniczący Rady Miasta
/-/

Grzegorz Smoliński

Sprawdź również

XXV sesja Rady Miasta 18.02.2021

Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Miasta na dzień 18 lutego 2021 r. – program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content