Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (28.12.2016) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(28.12.2016) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
odbędzie się
28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
b) zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;
c) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016;
d) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;
e) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;
f) uchwały budżetowej miasta na 2017 rok.
3. Sprawy różne.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 

   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Emilia Drzewicka

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 16.02.2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 16.02.2021 r.  – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content