Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (28.09.2017) XL Sesja Rady Miasta

(28.09.2017) XL Sesja Rady Miasta

herb_podkowy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)
zwołuję
XL Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;
 2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna
  a Miastem Ząbki dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin
  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych
  Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 4. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodzi jedynie
  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum im. Profesora
  Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów
  Warszawy w Podkowie Leśnej;
 5. programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie
  dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2017 – 2020”;
 6. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna.

VI. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX. Wolne wnioski.

X. Zamknięcie Sesji.

 

Projekty uchwał

 

   

Przewodniczący Rady Miasta
/-/

Grzegorz Smoliński

 

Sprawdź również

Informacja Urzędu Miasta

Informacja Urzędu Miasta Podkowa Leśna W związku z podanym porządkiem obrad KŁPBiOŚ https://esesja.pl/22615 zaproponowanym na wniosek …

 
 

MENU

Podkowa Leśna