Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (28.03.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

(28.03.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się
28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 (Galeria Kasyno).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”;

b) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

c) wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne;

d) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER;

e) zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

4. Sprawy różne.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Małgorzata Horban

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 26.09.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26.09.2022 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content