Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (27.12.2016) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

(27.12.2016) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się
27 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18
– Galeria Kasyno.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)  ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016;
b)  przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;
c)  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna.
3.   Sprawy różne.
4.   Wolne wnioski.
5.   Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodniczący Komisji
/-/

Zbigniew Habierski

 

Sprawdź również

XXV sesja Rady Miasta 18.02.2021

Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Miasta na dzień 18 lutego 2021 r. – program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content