Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (27.09.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

(27.09.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów
i Inwestycji

odbędzie się
27 września 2017 r. (środa) o godz. 18.30
w  Zespole Szkół w Podkowie Leśnej (sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach*:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;

b) zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Miastem Ząbki dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;

d) programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2017 – 2020”.

3. Sprawy różne.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

*Projekty uchwał zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta pod zawiadomieniem o XL Sesji Rady Miasta (bip.podkowalesna.pl).

 

   

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
/-/

Wojciech Żółtowski

Sprawdź również

Informacja Urzędu Miasta

Informacja Urzędu Miasta Podkowa Leśna W związku z podanym porządkiem obrad KŁPBiOŚ https://esesja.pl/22615 zaproponowanym na wniosek …

 
 

MENU

Podkowa Leśna