Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (25.09.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

(25.09.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
odbędzie się
  25 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Dyskusja na temat profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta Podkowa Leśna
w ramach planowanego budżetu na 2018 rok.

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach*:

a) przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach
2017 – 2020”,

b) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy
i Publiczne Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej,

c) zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok.

4. Sprawy różne.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

*Projekty uchwał zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta pod zawiadomieniem o XL Sesji Rady Miasta (bip.podkowalesna.pl).

   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Olga Jarco

 

Sprawdź również

Informacja Urzędu Miasta

Informacja Urzędu Miasta Podkowa Leśna W związku z podanym porządkiem obrad KŁPBiOŚ https://esesja.pl/22615 zaproponowanym na wniosek …

 
 

MENU

Podkowa Leśna