Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (23.11.2017) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

(23.11.2017) Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się
  23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 09.00
w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
(sala ślubów).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 2 października 2017 r. – cd.
  3. Kontrola: Analiza gospodarki wodnej w mieście w latach 2015-2016.
  4. Kontrola: Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy z NGO oraz ustawy o zamówieniach publicznych w latach 2014-2016 – cd.
  5. Sprawy różne.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Joanna Przybysz

 

Sprawdź również

Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Grodziskiego

 
 

MENU

Podkowa Leśna