Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (23.10.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

(23.10.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
odbędzie się
  23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Miasto przyjazne starzeniu – dyskusja.
  3. Informacja Kierownik OPS o bieżącej działalności Ośrodka.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018-2020”.
  5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz sfinansowania kosztów wmurowania tablicy upamiętniającej budowniczych Szkoły Samorządowej.
  6. Sprawy różne.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Olga Jarco

 

Sprawdź również

komunikat

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 12 lutego 2018 r. o konsultacjach projektów uchwał

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. …

 
 
MENU

Podkowa Leśna