Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (22.12.2015) Sesja Rady Miasta Podkowa Leśna

(22.12.2015) Sesja Rady Miasta Podkowa Leśna

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołujęXVIi sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się

22 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 18.30

w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I.    Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum.

II.   Przedstawienie porządku obrad.

III.  Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V.   Podjęcie uchwał w sprawach:

1.   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025;

2.   zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok;

3.   przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;

4.   uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;

5.   przystąpienia do prac nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna;

6.   przystąpienia do opracowania Miejskiej Karty Dużej Rodziny w Podkowie Leśnej;

7.   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna;

8.   ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji.

VI.   Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miasta.

VII.  Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX.  Wolne wnioski.

X.   Zamknięcie Sesji.

Po zakończeniu obrad serdecznie zapraszamy na spotkanie świąteczno-noworoczne.

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Podkowa Leśna

/-/ Wojciech Żółtowski

Projekty uchwał

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 26.09.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26.09.2022 r. – program

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content