Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (22.11.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

(22.11.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

herb_podkowy INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska

odbędzie się
22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.  Stwierdzenie kworum i otwarcie posiedzenia.
2.  Prace nad projektem budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok.
3.  Sprawy różne.
4.  Wolne wnioski.
5.  Zamknięcie posiedzenia.

 

   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda

 

Sprawdź również

komunikat

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009 położone w Mieście Podkowa Leśna

IK.6721.2.2018 – skan obwieszczenia

 
 
MENU

Podkowa Leśna