Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (22.03.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

(22.03.2017) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się
22 marca 2017 r. (środa) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2. Dyskusja na temat opracowania pn. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna”.

3.  Przyjęcie stanowiska dotyczącego skargi mieszkanki.

4.  Sprawy różne.

5.  Wolne wnioski

6.  Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Małgorzata Horban

 

Sprawdź również

(20.12.2017) Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie …

 
 
MENU

Podkowa Leśna