Ważne:

Zadanie nr 2.5

Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym.

 

Celem zadania jest wdrożenie do praktyki funkcjonowania Urzędu szkoleń z zakresu etyki zawodowej dla pracowników. Zgodnie ze standardem określonym w programie „Przejrzysta Polska” przygotowano i przeprowadzono w dniu 1.06.2005 kilkugodzinne wewnętrzne szkolenie dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek podległych oraz radnych pracujących nad kodeksem radnego. Przygotowano procedurę przygotowania i oceny corocznych szkoleń z etyki zawodowej dla pracowników samorządowych w latach przyszłych.

Załączniki:

 

Sprawdź również

komunikat

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 11 czerwca 2019 r. o konsultacjach projektu uchwały

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna