Ważne:

Zadanie nr 2.3

Opracowanie zasad etycznego postępowania pracownika samorządowego.

 

Zgodnie z zasadami programu „Przejrzysta Polska” zasady etycznego postępowania pracowników samorządowych wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza uszczegóławiają zapisy kodeksu etycznego przygotowanego przez samych pracowników Urzędu Miasta (patrz zadanie 2.1).

Załączniki:

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 74/2005 w sprawie przyjęcia zasad etycznego postępowania pracowników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, wraz z załącznikiem

Sprawdź również

komunikat

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 11 czerwca 2019 r. o konsultacjach projektu uchwały

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna