Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (19.06.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

(19.06.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
odbędzie się
19  czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021;

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2016 rok;

c) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

4. Sprawy różne.

5.Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodnicząca Komisji
/-/

Olga Jarco

Sprawdź również

Dyżury radnych

Z powodu prac remontowych prowadzonych w Urzędzie Miasta w związku z termomodernizacją budynku, w terminie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna