Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / (18.12.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

(18.12.2017) Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
odbędzie się
  18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30
w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
(sala konferencyjna).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja zespołu interdyscyplinarnego w zakresie ochrony przed uzależnieniami
  oraz przemocą w rodzinie.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna
  na 2018 rok.
 4. Informacja Sekretarza Komitetu Obchodów 100-lecia urodzin Leona Kantorskiego w związku z przypadającym w roku 2018 jubileuszem.
 5. Sprawy różne.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
  

Przewodnicząca Komisji
/-/

Olga Jarco

 

Sprawdź również

Sad Samorządności na 30-lecie wyborów samorządowych

Z okazji 30 rocznicy wyborów samorządowych Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński z Prezydentem Warszawy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna